A gdybyś tak mógł dokonać cudu?

5 lutego 2020

Czy czytając o niezwykłych cudach w Nowym Testamencie, zniechęcony mówiłeś: „No tak, uczniowie to mogli dokonywać takich wspaniałych rzeczy, ale ja nigdy niczego podobnego nie dokonam”? Nie bądź tego taki pewny, ponieważ Jezus zapowiedział, że: „Tym natomiast, którzy uwierzą, towarzyszyć będą takie znaki: w moim imieniu będą wyganiać demony, będą mówić nowymi językami, w swoje ręce brać będą węże, a gdyby nawet coś trującego wypili, na pewno im nie zaszkodzi, na chorych kłaść będą ręce, a ci wyzdrowieją” (Ewangelia Marka 16,17-18) . Choć wydaje się to niezwykłe, Jego obietnice są dzisiaj nadal ważne! Czasem tym, co przeszkadza, by Boża moc i Jego chwała mogły się przejawiać w naszym życiu, są kłamstwa diabła:
- „Ta moc w obecnych czasach już zanikła”;
- „Jestem zbyt przeciętny, by oglądać cuda w moim życiu, może inni się bardziej nadają”;
- „Nie jestem godzien służyć Bogu”;
- „Najpierw musiałbym zdobyć kwalifikacje, bym mógł błogosławić innych”.

Bóg jednak, nie prosi cię, byś robił coś szczególnego. Chce tylko, byś w Niego wierzył. Sam nas o tym zapewnia: „Czy ci nie powiedziałem, że jeśli uwierzysz, zobaczysz chwałę Boga?” (Ewangelia Jana 11,40) . Co do wszystkich tych fałszywych przekonań, pamiętaj, że Bóg się nie zmienił: On jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki (List do Hebrajczyków 13,8) .

Nie zapominaj, że diabeł jest ojcem kłamstwa. On atakuje twoją tożsamość, by powstrzymać Boże działanie w tobie i poprzez ciebie. Zatem podejdź do poniższych działań poważnie. Zacznij od spisania w swoim dzienniku lub smartfonie wszystkich tego rodzaju kłamstw i błędnych przekonań. Przypomnij sobie, jaka jest twoja tożsamość: jesteś dzieckiem Boga, spadkobiercą Jego natury, Jego charakteru i Jego mocy. Naucz się na pamięć wersetów, które pomogą ci w walce. Regularnie używaj Bożego Słowa wobec ataków diabła, a wycofa się tam, gdzie jego miejsce – on już został pokonany!

Nie zniechęcaj się. Im więcej się modlisz i rozważasz Boże Słowo, tym bardziej twoja wiara i zaufanie do Boga rosną. On jest autorem znaków i cudów, które zobaczysz nie tylko w swoim życiu, ale i u innych.Od dzisiaj spodziewaj się cudów!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...