Bóg chce się tobie objawić!

22 lutego 2021

Czy modliłeś się już taką modlitwą: „Objaw mi, Panie, siebie. Chcę Cię poznać”? Bóg pragnie, byś Go poznawał. On objawia się poprzez okoliczności, przez które przechodzisz. On wykorzystuje każdą sytuację, którą napotykasz, by ci pomóc poznać Go głębiej, w szczególny, osobisty sposób.

Jeśli znalazłeś się w trudnej, być może nawet katastrofalnej sytuacji finansowej, wiedz, że Bóg chce ci się objawić jako Ten, który zaopatruje (zobacz: Księga Rodzaju, 22,14).
Jeśli choroba puka do twoich drzwi, On objawia się jako Bóg, który leczy (zobacz: Księga Wyjścia 15,26).
Może zmagasz się z czymś, co wydaje się przekraczać twoje siły? On chce dać ci zwycięstwo przez Pana Jezusa Chrystusa (zobacz: 1 List do Koryntian 15,57).
Król jest obecny w twoim życiu: w twoim miejscu pracy, w twoim domu, w twoim samochodzie.
Bóg nie odstawia cię na bocznicę. On cię nie odrzuca. Przeciwnie - On wyciąga do ciebie swoje ramię, by cię uratować.
Jego ramiona są szeroko otwarte. Jego serce jest przepełnione miłością do ciebie.
 

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...