Bóg ci pomoże!

22 kwietnia 2021

Czy dręczy cię pytanie „Dlaczego?”, zabierając spokój duszy? To normalne, że czujesz się rozdarty i zagubiony, przechodząc przez doświadczenia. To normalne, że zastanawiasz się, dlaczego. Oto, co mówi na ten temat Boże Słowo: „Ja wiem, jakie wiążę z wami plany – oświadcza Pan. – To plany o pokoju, a nie o niedoli. Chcę dać wam szczęśliwą przyszłość i uczynić was ludźmi nadziei” (Księga Jeremiasza 29,11).

Taka deklaracja może wywołać jednak kolejne pytania, wiele kolejnych pytań. Skoro Bóg ma o nas myśli o pokoju, a nie o niedoli, dlaczego te nieszczęścia nas dotykają? Dlaczego choroba? Dlaczego śmierć? Dlaczego, Boże?
To prawda, że choroby, katastrofy, tragedie itp. mogą wzbudzić naszą złość. Jednak ta złość nie powinna być skierowana przeciwko Bogu, a przeciwko diabłu, który przychodzi tylko po to, by kraść, zabijać i niszczyć. Ale Jezus? On przyszedł, by Jego owce miały życie w całej pełni (zobacz: Ewangelia Jana 10,10).

W Biblii czytamy, że „sprawiedliwego też spotyka wiele nieszczęść, ale Pan wyzwala go ze wszystkich” (Psalm 34,20). Jego Słowo zapewnia również, że gdy „sprawiedliwi wołają (…), Pan słucha i kładzie kres wszystkim ich udrękom. Pan jest bliski tym, których serce jest złamane, wybawia skruszonych na duchu” (Psalm 34,18-19).

Bóg cię podniesie. Jego plany dla ciebie to plany o pokoju, a nie o niedoli. On obiecał, że ci pomoże. On zawsze przyjdzie z pomocą w trudnych dla ciebie chwilach. On cię wyratuje. W Księdze Izajasza 41,13 Bóg zapewnia: „Gdyż Ja, Pan, jestem twoim Bogiem, trzymam twoją prawicę i mówię ci: Nie bój się, Ja ci pomogę!”.

Proszę, pomódl się razem ze mną: „Panie, nie rozumiem, dlaczego przechodzę przez te trudności, ale postanawiam Tobie zaufać, wyciszyć się i oprzeć na Twojej sile. Dziękuję, że mi pomagasz. W imieniu Jezusa, amen”.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...