Bóg cię usprawiedliwia!

13 czerwca 2020

Zmagasz się czasem z niskim poczuciem własnej wartości? Może trudno ci kochać innych i siebie, tak jak Bóg cię ukochał? (Ewangelia Mateusza 19,19).

Chcielibyśmy w tym tygodniu skupić nasze rozważania wokół tego tematu. Modlę się, by były one dla ciebie błogosławieństwem i pomogły ci zobaczyć, i pokochać siebie, tak jak kocha cię sam Bóg! „Kto ma oskarżać wybranych przez Boga? Przecież Bóg usprawiedliwia” (List do Rzymian 8,33).
Bardzo lubię oglądać wschody słońca. Niebo porzuca swoją nocną szatę i ubiera się w światło, ciemność zostaje pochłonięta przez światło. Słońce sprawiedliwości wschodzi dzisiaj nad twoim życiem, przyjacielu. Chrystus cię uwalnia od wstydu twojej przeszłości, od raniących słów, od słów potępienia, które wracają jak bumerang.
Chrystus uwalnia, a Jego głos jest mocniejszy niż głos twoich oskarżycieli!
A to oznacza, że:
- wstyd już nie ma nad tobą kontroli;
- twoja przeszłość utraciła swoją władzę;
- zostałeś oczyszczony, jesteś jak śnieg biały;
- Bóg jest Tym, który będzie dochodził sprawiedliwości.
Nie pozwól, by oskarżenia, plotki, kłamstwa na nowo cię rozdzierały. Dziś rano, kiedy budzi się całe stworzenie, słońce sprawiedliwości wschodzi nad twoim życiem!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...