Bóg daje ci nowe życie

28 stycznia 2021

„Tak więc kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło – i stało się nowe” (2 List do Koryntian 5,17). Kto nie chciałby móc zacząć wszystkiego od początku? Nacisnąć guzik i wyzerować... Dostać drugą szansę...
To jest możliwe! To jest możliwe dzięki Jezusowi. On zapłacił za wszystko, wszystko uregulował z wyprzedzeniem. Wejdź w to nowe życie z wiarą, z pewnością i zaufaniem. Nie jesteś już osobą, którą byłeś – jesteś osobą, którą Bóg chce, byś był. Urodziłeś się, by żyć w Jego obecności, doświadczać Jego mocy i oglądać Jego cuda.

Jeśli dzisiaj czujesz się od Niego daleko, nie jest za późno, byś zaprosił Go do swojego życia. Bóg pragnie cię błogosławić, uzdrowić i odnowić. On chce przemienić twoje serce i myśli. Jesteś Jego dzieckiem.
Bóg chce:
- byś był szczęśliwy (zobacz: Psalm 16,11);
- by ci się powodziło (zobacz: 3 List Jana 1,2);
- byś odnosił zwycięstwa (zobacz: 1 List do Koryntian 15,57).

Jego miłość do ciebie jest mocą, która przenika najgłębsze ciemności i przemienia twoje życie. To moc, która porusza serce, osusza łzy i leczy zranienia.
Przyjacielu, nowe życie jest możliwe dzięki mocy miłości Bożej.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...