Bóg jest po twojej stronie!

2 lutego 2021

„Jeśli Bóg jest po naszej stronie, kto może stanąć przeciwko nam?” (List do Rzymian 8,31).

Czy wierzysz, że Bóg jest po twojej stronie? Chciałbym pomóc ci to lepiej zrozumieć. Znajdź czas, by zastanowić się nad wersetami ze Słowa Bożego i przyjmij je do siebie. To może zmienić twoje życie!

- Chrystus umarł za ciebie (zobacz: List do Rzymian 5,8).
- Jesteś dzieckiem Bożym (zobacz: Ewangelia Jana 1,12).
- Jesteś nowym stworzeniem (zobacz: 2 List do Koryntian 5,17).
- Jesteś pojednany z Bogiem (zobacz: 2 List do Koryntian 5,18).
- Twoje imię jest zapisane w Księdze Życia (List do Filipian 4,3).
- Masz obrońcę przed Ojcem (zobacz: 1 List Jana 2,1).
- Zostało ci przebaczone (List do Kolosan 1,14).
- Jesteś usprawiedliwiony przez wiarę (List do Rzymian 5,1).
- Jesteś przyjacielem Boga (Ewangelia Jana 15,15).
- Jesteś członkiem ciała Chrystusowego (1List do Koryntian 12,27).
- Masz bezpośredni dostęp do Ojca (List do Efezjan 2,18).
- Możesz być pewny, że wszystko działa dla twojego dobra (List do Rzymian 8,28).
- Możesz być pewny, że Bóg dokończy dobre dzieło, które w tobie rozpoczął (List do Filipian 1,6).
- Masz pewność, że znajdziesz pomoc, kiedy będziesz w potrzebie (List do Hebrajczyków 4,16).
- Jesteś pod Bożą ochroną (1 List Jana 5,18).
- Jesteś solą ziemi i światłem dla świata (Ewangelia Mateusza 5,13-14).
- Jesteś powołany, by wydawać owoc (Ewangelia Jana 15,16).
- Jesteś świątynią Boga (1 List do Koryntian 3,16).
- Jesteś współpracownikiem w służbie Bożej (2 List do Koryntian 6,1).
- Siedzisz z Chrystusem na wysokościach nieba (List do Efezjan 2,6).
- Możesz wszystko w Chrystusie, który cię wzmacnia (List do Filipian 4,13).
- Jesteś silny, ponieważ Słowo Boże trwa w tobie (1 List Jana 2,14).

Tak, Bóg jest po twojej stronie. Jest z tobą i walczy dla ciebie. Któż może być przeciwko tobie?
Kończąc zapraszam cię do obejrzenia filmu, który bardzo lubię:
Przygotuj się na miłą niespodziankę...  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...