Bóg jest twoim odwiecznym Ojcem!

20 grudnia 2020

Bardzo lubię to kolejne imię nadane Jezusowi: „Oto narodziło się Dziecko! Syn został nam dany! Nazwą Go (...) Ojciec Odwieczny” (Księga Izajasza 9,5).
Zaskakujące jest, że słowa „Syn” i „Ojciec” występują tuż po sobie i odnoszą się do tej samej osoby. Ale wierzę, że to serce Boga, serce Ojca przemawia poprzez to proroctwo. I wierzę, że Bóg chciał, byśmy zawsze pamiętali, że Jego pragnieniem jest być dla nas Ojcem. Podoba mi się, że Bóg precyzuje to imię, dodając „odwieczny”.

Bóg chce, byś pamiętał, że On jest wierny, zawsze obecny przy tobie i że nic nigdy tego nie zmieni. On był, jest i zawsze będzie twoim Ojcem! I jako twój doskonały Ojciec wie, co jest dla ciebie dobre. On chętnie i z przyjemnością da ci to, czego potrzebujesz. W Biblii czytamy: „Jeśli więc wy, upadli ludzie, wiecie, jakie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej wasz Ojciec, który jest w niebie, da to, co dobre, tobie, który Go prosisz” (Ewangelia Mateusza 7,11).
Bóg jest dobrym Ojcem dla ciebie! Poproś Go o dobre rzeczy!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...