Bóg jest z tobą!

17 maja 2019

Zbliżamy się do końca naszego cyklu… dzisiaj porozmawiamy o kluczowej prawdzie: Bóg jest z tobą! „Czy nie przykazałem ci: Bądź mocny i mężny? Nie boj się i nie lękaj się, bo Pan, Bóg twój, będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz”. (Jozue 1,9)

John Knox powiedział kiedyś: „Człowiek z Bogiem, zawsze stanowi większość”. Inaczej mówiąc, jeśli Bóg jest z tobą, już zwyciężyłeś! Podobnie mówi Biblia: „Jeśli Bóg jest po naszej stronie, kto może stanąć przeciwko nam?” (Rzymian 8,31) Jozue nie był sam. Kiedy miał zdobyć Jerycho, Bóg posłał swojego anioła by pokazał mu strategię. Nie było to jakieś konwencjonalne działanie: to przez moc oddawania chwały, mury runęły!
Boży aniołowie są wokół ciebie. Na Boże polecenie… są tu dla ciebie. Posłuchaj niesamowitej wiadomości: nigdy nie jesteś sam. Bóg stale czuwa nad tobą. Gedeon doświadczył tego: „Wtedy ukazał się anioł Pana i tak przemówił do niego: Pan z tobą, dzielny wojowniku”. (Sędziów 6,12)

Gedeon był najmłodszym w domu swojego ojca, który z kolei był najbiedniejszym w swoim rodzie. Jego ród zaś był najsłabszym spośród plemion Izraela. Bóg naprawdę działa w zadziwiający sposób, prawda? Myślę, że możesz mieć powód do zadowolenia: Bóg nazywa cię dzielnym wojownikiem lub wojowniczką, niezależnie jak bardzo mały czy ograniczony się czujesz! To On cię posyła, podobnie jak posłał Gedeona i Jozuego.

Ten nasz wspaniały Bóg, który cię posyła, jest wielkim wojownikiem w tobie! On walczy w twoich walkach i zawsze wygrywa! Nie bój się już, ale idź naprzód! Pan jest z tobą… kto może być przeciwko?  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...