Bóg jest z Tobą i dla ciebie!

8 kwietnia 2021

„Nie bój się, bo Ja jestem z tobą, nie lękaj się, bo Ja jestem twoim Bogiem! Wzmocnię cię – tak, ześlę ci pomoc. Wesprę cię prawicą mej sprawiedliwości” (Księga Izajasza 41,10).

Zdarzyło ci się popatrzeć w górę i powiedzieć: „Boże, gdzie byłeś...?”
Gdzie byłeś, kiedy dowiedzieliśmy się o chorobie?
Gdzie byłeś, kiedy moja rodzina odwróciła się ode mnie?
Gdzie byłeś, kiedy czułem się taki samotny?
Gdzie byłeś, kiedy narzeczony ze mną zerwał?
Gdzie byłeś, kiedy... [wstaw to, co ci się przytrafiło]?

Wierzę, że Bóg nie boi się naszych pytań, kiedy stawiamy je z sercem gotowym na otrzymanie odpowiedzi. Wierzę również, że w Jego Słowie możemy znaleźć wszystkie odpowiedzi i niezbędne wskazówki, by zmierzyć się z naszymi wątpliwościami.
Jestem absolutnie pewny – bo wielokrotnie tego doświadczyłem – że w czasie najtrudniejszych chwil mojego życia Bóg był ze mną. Bóg jest z tobą. Jest nawet dla ciebie. Czyż to nie wspaniałe? „Jeśli Bóg jest po naszej stronie, kto może stanąć przeciwko nam?” (zobacz: List do Rzymian 8,31-34).

Niech te słowa miłości i nadziei płynące z serca Ojca będą dla ciebie zachętą...

„Może otworzyłeś dzisiaj wiadomość, szukając znaku od Mnie, by się nie poddawać.
Może nigdy nie doświadczyłeś, czym jest prawdziwe spełnienie.
Pozwól, bym pokazał ci, że moja miłość jest mocniejsza od twoich trosk.
Większa niż twoje trudności,
I głębsza niż twoje zranienia.
Moja miłość przykrywa wszystko.
A kiedy sprawy nie idą po twojej myśli,
Ja nadal jestem ten sam.
Przygotowałem dla ciebie nieskończenie więcej.
Plany tak wspaniałe, że nie uwierzyłbyś
Nawet gdybym ci o nich opowiedział.
Dzisiaj zbliż się do Mnie.
Pozwól mi się odnowić.
Pozwól mi cię pobłogosławić
Bo nikt nie zrobi tego lepiej niż ja.
Kocham cię,
Jezus”.

To jest moją modlitwą o ciebie. Pochodzi ona bezpośrednio z Listu Pawła do Efezjan: „(…) aby Chrystus przez wiarę zadomowił się w waszych sercach, abyście – zakorzenieni i ugruntowani w miłości – potrafili pojąć, wraz ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość, wysokość i głębokość, i poznać wykraczającą poza zdolności poznawcze miłość Chrystusa – abyście zostali wypełnieni całą pełnią Boga” (List do Efezjan 3,17-19).  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...