Bóg objawia się w TWOJEJ potrzebie…

17 marca 2019

W Biblii czytamy: „Przestańcie się martwić o cokolwiek. Raczej w każdej sprawie, gdy się modlicie i prosicie, z wdzięcznością przedstawiajcie swoje potrzeby Bogu. A pokój Boży, którego nie ogarnie żaden umysł, będzie w Chrystusie Jezusie strzegł waszych serc oraz myśli”. (Filipian 4,6-7)
Czego potrzebujesz?
Tak jak cenna jest dla nas obecność przyjaciela, kiedy go potrzebujemy, tak Bóg obecny jest w naszych potrzebach. On jest wiernym, wrażliwym przyjacielem! Czy wiesz jak Bóg troszczy się o twoje potrzeby: kompletnie, według Swojego bogactwa, w chwale Jezusa Chrystusa. „A mój Bóg w pełni zaspokoi każdą waszą potrzebę według bogactwa w chwale, w Chrystusie Jezusie”. (zobacz Filipian 4,19) Żadna twoja potrzeba nie umknie Jego uwadze. Gdybym ponownie zadał ci pytanie 'Czego potrzebujesz?' czy twoja odpowiedź tym razem byłaby inna? Spisałbyś dłuższą listę, biorąc pod uwagę nie tylko swoje emocjonalne potrzeby, ale i te duchowe i fizyczne?

Kiedy teraz być może układasz sobie w myślach taką listę, nie zapomnij, że:
- Bóg cię widzi, On zna cię i kocha cię, niezależnie przez co przechodzisz.
- Bóg zaspokoi każdą twoją potrzebę stosownie do swego bogactwa.
- Bóg zaopatrzy cię w taki sposób, że uwielbiony zostanie Jego Syn.
- Bóg zapewnia wszystko przez Jezusa Chrystusa.

Zachęcam cię byś odważnie przyszedł przed Boży tron łaski, by dostąpić miłosierdzia i otrzymać pomoc w czasie potrzeby! (zobacz Hebrajczyków 4,16) Powiedz Bogu o swoich potrzebach i prośbach – właśnie teraz!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...