Bóg patrzy na ciebie z uwagą

9 lutego 2021

„Idź - zachęciło mnie serce - szukaj Jego oblicza! Twojego oblicza szukam zatem, Panie, nie odmawiaj mi, proszę, spotkania ze sobą. Nie odrzucaj w gniewie sługi swego...” (Psalm 27,8-9). twoje serce pragnie mówić. Twoja dusza jest spragniona spotkania z Bogiem.

W Biblii czytamy: „Człowiekowi do życia potrzebny jest nie tylko chleb, ma on się też posilać każdym słowem pochodzącym z ust Boga” (Ewangelia Mateusza 4,4). A czy Jego usta nie są częścią Jego oblicza?
Jego oblicze to Jego obecność.
Jego oblicze to Jego dobroć i łagodny głos.
Jego oblicze to Jego czujne oko.
Jego oblicze to Jego uważne ucho.

Podobnie jak matka pełna miłości czuwa nad kołyską swojego dziecka, Bóg czuwa nad tobą z czułym uśmiechem. On mówi do ciebie, pociesza, kiedy tego potrzebujesz i przenika swoim ożywczym tchnieniem, byś na nowo mógł być pełny życia (Księga Rodzaju 2,7).
Szukaj Jego twarzy. On się nie odwróci od ciebie. Modlę się, by Jego pełna troski obecność otoczyła i objęła cię właśnie teraz, i byś mógł odczuć całą miłość, jaką Bóg ma dla ciebie.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...