Bóg pokaże ci drogę, którą masz iść

13 stycznia 2021

„Naucz mnie, proszę, swojej drogi, Panie i z powodu moich wrogów prowadź prostą ścieżką” (Psalm 27,11).
Jako dobry ojciec, Bóg pragnie cię uczyć. On chce pokazać ci drogę, którą masz iść. Poproś Go dzisiaj: „Panie! Ucz mnie swojej drogi”. Jego droga nie zawsze jest naszą drogą. Biblia mówi, że Jego myśli nie są naszymi myślami (zobacz: Księga Izajasza 55,8).
On jest mądry i zna przyszłość. Kiedyś, gdy byłem pochłonięty planowaniem zmian w moim życiu, Bóg powiedział do mnie: „Eryk, to nie jest moja droga”. Na szczęście posłuchałem Go, bo firma, dla której miałem pracować, wkrótce zbankrutowała. Ponieważ Bóg jest Bogiem, ważne jest, by prosić Go, żeby uczył cię swojej drogi!

Jego drogi są prawe. Na Jego drodze jesteś bezpieczny, ponieważ On idzie razem z tobą. Na Jego drodze jesteś strzeżony z przodu i z tyłu, a Bóg kładzie na tobie swoją rękę (Psalm 139,5).
Jesteś na Jego drodze!
Oczywiście, na tej drodze mogą pojawić się przeszkody, a nawet oskarżyciele (o tym powiemy więcej jutro), ale jak mówi arabskie przysłowie: „Psy szczekają, a karawana idzie dalej”. Chodzi o to, że powinieneś iść wyznaczoną drogą, nie przejmując się tym, co mówią oszczercy.
Idź Jego drogą. On cię poprowadzi. Idź stale do przodu. On pokaże ci kierunek!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...