Bóg pragnie odnowić twoją duszę

26 marca 2021

W czasach, kiedy na cały świecie zapanowały strach i niepewność wywołane wieloma aktami terroryzmu i pandemią koronawirusa, chciałbym podzielić się z tobą przesłaniem nadziei o tym, że Bóg pragnie odnowić nasze dusze.
Od czasu, kiedy powstała nasza organizacja TopChretien, wielokrotnie czułem się zniechęcony, wyczerpany, ogarnięty wątpliwościami i jakby porażony codziennymi trudnościami życia, doświadczeniami, chorobą, problemami w służbie.

Czy też czujesz się zniechęcony, wyczerpany, zbolały? Jezus, twój dobry Pasterz, pragnie prowadzić cię do spokojnych wód, jak mówi Biblia: „Pan pasie mnie na zielonych łąkach, prowadzi nad spokojne wody” (Psalm 23,2). Jezus pragnie wypełnić cię Duchem Świętym, by twoje życie było pełne chwały dla Boga. On chciałby cię orzeźwić i odnowić jak rzeka wody żywej, byś ty z kolei mógł być błogosławieństwem dla innych: „Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak głosi Pismo, z jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. To zaś powiedział o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli” (Ewangelia Jana 7,37-39). Bóg chce odnowić twoją duszę. On chce przywrócić ci wszystko, z czego okradł cię wróg. Bóg chce ożywić twoją wiarę i odwagę! Tylko On może dać ci nowe siły. Modlę się i wierzę, że On już teraz rozpoczyna w tobie to dzieło!

To moja modlitwa o tych z was, którzy czytacie ten tekst: „(…) by za sprawą Pana nastał czas wytchnienia oraz aby posłał wam wybranego już wcześniej Chrystusa Jezusa” (Dzieje Apostolskie 3,19-20). Odczuwasz pragnienie? Przyjdź do Jezusa i pij! On pragnie ożywić twoją duszę.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...