Bóg się nie zmienia!

26 lutego 2021

„Całe dobro, którym można obdarzyć i wszelki doskonały dar pochodzą z góry, od Ojca światłości. W Nim nie ma żadnej zmienności ani cienia odmiany” (List Jakuba 1,17).
Jestem pewien, że wiesz, jak wygląda Big Ben - ogromny zegar, który możemy podziwiać w Londynie. Widać go z daleka i od wielu dziesięcioleci wiernie wskazuje czas. Ludzie na całym świecie znają Big Bena. To punkt orientacyjny, charakterystyczny obiekt, miejsce spotkań.
Na nasze życie składają się różne okresy, dnie i noce, walki i zwycięstwa, radosne i trudne chwile… Pogoda się zmienia, pory roku mijają, ale Bóg nigdy się nie zmienia. On jest, był i trwa na wieki. Jest niezmienny i wieczny.

Ty również masz punkt odniesienia: doskonałego, boskiego przewodnika. On jest:
wszechwiedzący - wie o tobie wszystko (Psalm 139,3),
wszechmocny - może uczynić dla ciebie wszystko (List do Efezjan 1,19),
wszechobecny - jest zawsze z tobą (Psalm 139,8).

Duch Boży jest dzisiaj z tobą. Możesz żyć w pokoju, bo On jest blisko. On jest twoim doradcą i prowadzi cię na wszystkich twoich drogach.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...