Bóg uwalnia od cierpienia

27 lipca 2020

Bóg jest Bogiem relacji. On stworzył nas, byśmy mieli z Nim osobistą więź i prowadzili spełnione, bogate i inspirujące relacje z innymi. Dlatego On cierpi podobnie jak my, kiedy te relacje się psują.
Wierzę, że w tym tygodniu Bóg chce leczyć złamane serca, zamykać niedokończone historie.
Oto, co dzisiaj mówi do ciebie: „Ja troszczę się o takich, którzy są pokorni i skorzy do skruchy, a ponadto szanują moje Słowo” (Księga Izajasza 66,2).
Nie znam twojej historii, ale może czytając te słowa, przyjdzie ci na myśl ktoś, z kim nie jesteś w dobrych relacjach, ktoś, kto wywołuje twoją złość.
Bóg widzi twoją udrękę. On widzi, że twoje serce jest pełne goryczy i żalu. Wierzę, że poprzez to świadectwo, chce dodać ci otuchy...

„Cuda każdego dnia pomogły mi zostawić za sobą przeszłość. Codziennie pomagają mi iść naprzód i nie pozwalają, by zatrzymały mnie barykady poczucia żalu, goryczy i krzywdy. Czytając to przesłanie, mówiłem do siebie, że może brat czy siostra, których zraniłem albo którzy mnie zranili, również je czytają, a to budziło we mnie pokorę, skruchę i pragnienie pojednania. Dziękuję Bogu, że używa ciebie, Eryku, by pomóc mi przebaczyć i pokazać Bożą bezwarunkową miłość”.
Amen. Cóż za wspaniałe świadectwo! Nikt nie jest odporny na błędy i szkody, jakie mogą one wyrządzić. Czasem źle zinterpretujemy czyjeś słowa, zachowanie. Zakładamy... Myślimy... I poczucie krzywdy zaczyna się w nas rozwijać. Niektóre poważniejsze sytuacje mogą prowadzić do znacznie większych krzywd. Tylko miłość Boża może uzdrowić twoje zranienia. On chce dać ci dzisiaj nowy start, nową nadzieję. Bóg nie powiedział ostatniego słowa w tej wydającej się bez wyjścia sytuacji, w tej zerwanej relacji. On chce uwolnić cię z więzienia bólu i goryczy.

Poprośmy Go wspólnie, by pokazał ci, co możesz zrobić. Modlę się, by Duch Święty podsunął ci sposób, który radykalnie zmieni twoją sytuację „Ojcze, dziękuję Ci, że widzisz i słyszysz mój ból. Wierzę, że uzdrowisz mnie z tych zranień, bym mógł żyć wolny. Pokaż, jak mogę na nowo nawiązać relację z tą osobą (wypowiedz imię osoby, z którą straciłeś kontakt). Wierzę, że moje wysiłki, by zbudować most pojednania przyniosą owoc. W imieniu Jezusa, amen”. Bóg chce cię uzdrowić i uwolnić. Uwierz w to.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...