Boża pomoc jest w drodze!

21 czerwca 2019

„Nie bój się, bo Ja jestem z tobą, nie lękaj się, bo Ja jestem twoim Bogiem! Wzmocnię cię – tak, ześlę ci pomoc. Wesprę cię prawicą mej sprawiedliwości!”. (Izajasz 41,10)

Psalm 121 zawiera jedne z moich ulubionych wersetów w Biblii: „Podnoszę wzrok w stronę gór. Skąd nadejdzie mi pomoc? Pomoc ześle mi Pan, Stwórca nieba i ziemi”. (Psalm 121,1—2) Dlaczego mamy wznosić swoje oczy ku górom? Kiedy Żydzi udawali się na święta do Jerozolimy, recytowali psalmy i śpiewali pieśni. W miarę, jak zbliżali się do Jerozolimy i świątyni Boga, ich nadzieje rosły. Wiedzieli, że pomiędzy nimi a Bogiem wydarzy się coś szczególnego. Wiedzieli, że ich grzechy zostaną wybaczone. Zacznij wyczekiwać! Pan jest chętny, by ci błogosławić i zesłać pomoc! Oto obietnica dla ciebie: „Bo choćby rozstąpiły się góry i zachwiały pagórki, moja łaska nie odstąpi od ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju z tobą – mówi Pan, który się nad tobą lituje”. (Izajasz 54,10) Kiedy przechodzisz przez góry i pagórki, kiedy widzisz, jak znikają czy przesuwają się, pamiętaj, że:
- Bóg spełni to, co obiecał.
- Jego miłość nigdy nie ustanie.
- Jego pokój pozostanie z tobą.

Tak, Bóg wypełni wszystko, co obiecał dla twojego życia!
Kiedy zbliżasz się do swojej góry, do swojej świątyni, śpiewaj Bogu na chwałę! Stale pamiętaj, jak dobry jest dla ciebie i że zawsze taki będzie! Pomoc twoja przychodzi od Niego.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...