Boże obietnice są dla ciebie!

9 maja 2021

Na kartach Biblii jest wiele obietnic odnoszących się do każdej dziedziny twojego życia: twojej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Jest ich ogromna ilość i są niezwykle cenne. Bóg jest dobry i chce dać ci dobre rzeczy, ponieważ Mu zaufałeś! „O, jak wielka jest Twoja dobroć! Darzysz nią żyjących w Twej bojaźni i wyraźnie okazujesz ją tym wszystkim, którzy chronią się u Ciebie” (Psalm 31,20).

Bóg obiecał zaspokoić zarówno twoje materialne potrzeby, jak i te duchowe; uzdrawiać twoje choroby; pomagać ci we wszystkim; być z tobą w każdej trudnej sytuacji; wysłuchać i odpowiedzieć na twoje modlitwy; prowadzić cię, kiedy potrzebujesz wskazówek; być wsparciem i doradcą; i dać ci życie wieczne – dar, który tylko musisz przyjąć.
Możesz się cieszyć, ponieważ wypełnienie Bożych obietnic jest zagwarantowane w Jezusie Chrystusie (zobacz: 2 List do Koryntian 1,20).  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...