Boży aniołowie są z tobą!

11 maja 2019

Czy wiesz, że nigdy nie jesteś sam? Bóg cię strzeże i On chce zrealizować przez ciebie swoją misję. Dlatego obok ciebie stawia pomocników… Tak, Biblia mówi, że aniołowie są na służbie u Boga. On posyła ich by szli ci na pomoc. Czytamy o tym w liście do Hebrajczyków 1,14 : „Czy nie są oni wszyscy (aniołowie) duchami do posług, posyłanymi do pomocy tym, którzy mają odziedziczyć zbawienie?” Jeśli atakuje cię wróg, Boży aniołowie wiedzą jak cię obronić! Piotr przeżył to kiedy siedział w więzieniu. Biblia mówi nam, że kiedy spał pomiędzy dwoma strażnikami, a przynajmniej 16 innych strażników pilnowało drzwi do celi, pojawił się anioł Boży i uwolnił Piotra z więzienia i bezpiecznie go stamtąd wyprowadził… ku wielkiemu przerażeniu żołnierzy! (zobacz Dzieje Apostolskie 12,4-11) Rozumiesz, nie musisz się niczego bać! Jeśli czujesz się samotny, pamiętaj, że Bóg osobiście się o ciebie troszczy. A jeśli wrogowie cię zaatakują, Boży aniołowie szybko przyjdą z pomocą!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...