Boży drogocenny dar!

24 czerwca 2020

Żyjemy w świecie, w którym wszystko pędzi 160 km na godzinę, gdzie trudno czasem złapać oddech i naładować baterie. Odpoczynek wydaje się być prawie czymś nieprzyzwoitym w naszym stylu życia, pomimo że Bóg wyraźnie nas do niego zaprasza: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy zapracowani i przeciążeni, Ja wam zapewnię wytchnienie. Weźcie na siebie moje jarzmo, uczcie się ode Mnie łagodności i pokory serca, a znajdziecie ukojenie dla swych dusz. Gdyż jarzmo moje jest wygodne, a moje brzemię – lekkie” (Ewangelia Mateusza 11,28-30).

Odpoczynek to dar, jaki Bóg ci daje, ale czy potrafisz go docenić?
Zachęcam cię, byś przyjął ten dar. Odpoczynek jest jak pewna kotwica dla duszy (List do Hebrajczyków 6,19), która nie dopuści do tego, byśmy byli miotani przez fale okoliczności.
Prawdziwy odpoczynek to miejsce w nas, w którym znajdujemy pokój, wiedząc, że Bóg jest Bogiem, niezależnie od tego, co dzieje się wokół. Chciałbym, wskazać ci trzy główne przeszkody uniemożliwiające wejście w Boże odpocznienie. Biblia stwierdza, że przeszkodą dla odpoczynku są grzech, bunt i niepokój.
- Grzech: grzech oddziela cię od wszystkiego, co Bóg ma dla ciebie, również od odpocznienia.
- Bunt: buntując się świadomie odmawiasz robienia tego, co Bóg mówi. A kiedy twoje serce odwraca się od drogi Bożej, traci też szansę na znalezienie prawdziwego wytchnienia.
- Niepokój: czujesz się przygnieciony przez cierpienie, problemy czy zmartwienia? Jeśli tak, Bóg zachęca cię, byś się modlił i zaplanował czas, by w Nim znaleźć ukojenie.

Oto bardzo prosta rada na dzisiaj: przyznaj, że potrzebujesz Jezusa.
Pomódl się razem ze mną: „Panie, chciałbym dzisiaj doświadczyć Twojego ukojenia. Proszę, pokaż mi, jak to zrobić! Amen”.
Jeśli to zrobisz, Bóg ci pokaże wszystko, co stoi na przeszkodzie, byś mógł w pełni w Nim odpocząć i uwolni cię od tego. Nauczysz się, jak zrzucać ciężar wszystkich swoich zmartwień i być szczęśliwym, niezależnie od tego, co dzieje się w twoim życiu (List do Filipian 4,11).

Życzę ci wspaniałego dnia w Jego odpocznieniu!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...