Chcę, żebyś wiedział…

11 lutego 2021

Czy kiedykolwiek wątpiłeś w Boga i Jego obietnice?
Czy Bóg mnie słyszy? Czy w ogóle mi odpowie? Gdzie jest Bóg w tym trudnym czasie?
Przyjmij dzisiaj to przesłanie jako odpowiedź od Niego:

„Chcę, żebyś wiedział...
Opuściłem swój tron i urodziłem się w stajni - dla ciebie
Zostawiłem swoją chwałę i stałem się człowiekiem - dla ciebie.
Nosiłem koronę z cierni - dla ciebie.
Wziąłem na siebie ciosy, drwiny, ubliżanie, gwoździe - dla ciebie.
Umarłem na krzyżu - dla ciebie (zobacz: List do Filipian 2,8).
Dałem swoje życie dobrowolnie - z miłości dla ciebie.
Chcę, żebyś o tym wiedział, byś o tym usłyszał.
Bardzo chciałbym, żebyś to poczuł.

Pokonałem moc śmierci i odarłem piekło z jego władzy - dla ciebie (zobacz: List do Kolosan 2,15). Moje zwycięstwo nie jest ani polityczne, ani wojskowe. To wołanie miłości rozciągające się na całą ziemię, wszechświat, na tysiąclecia. I dzisiaj jestem tuż obok ciebie. I chcę, żebyś wiedział, że cię kocham”.

Jesteś beneficjentem potężnego zwycięstwa Bożej miłości do ciebie. Zachęcam cię, byś uwielbiał Go wspaniałą pieśnią „Korona zwycięstwa” w wykonaniu Darlene Zschech i wyznawał Jego zwycięstwo w swoim życiu! Żyj w Bożej mocy, bo Jego niezwyciężona miłość i moc są doskonałe w działaniu.

Pomódl się ze mną: „Boże, dziękuję za Twoje całkowite zwycięstwo! To napełnia mnie pewnością o Twojej wielkiej miłości. Dzięki temu wszystkiemu, co osiągnąłeś na krzyżu, wiem, że mnie słyszysz i odpowiadasz mi. Panie, dziękuję ci za zbawienie, za radość należenia do Ciebie. Twoja miłość zwyciężyła moc śmierci i otwarła dla mnie drzwi do wiecznego życia. W imieniu Jezusa, amen”.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...