Co to znaczy rozważać Słowo?

16 lipca 2019

„O, jak szczęśliwy jest ten, kto nie kieruje się radą bezbożnych, nie przesiąkł podłością grzeszników, nie zajął miejsca w gronie szyderców, a jego rozkosz to Prawo Pana – nad nim rozmyśla za dnia oraz nocą. Będzie jak drzewo zasadzone wśród strumieni, które wyda owoc we właściwym czasie. Jego liść nie pożółknie, a czego się podejmie to skończy się powodzeniem”. (Psalm 1,1—3)

Co to znaczy rozważać Słowo? To znaczy pozwolić Bogu, by wyrył swoje myśli w twoim sercu. Nie chodzi o przeczytanie rozdziału w ciągu minuty, ale raczej rozmyślanie nad Bożą myślą czy słowem. Wyobraź sobie kawałek gumy. Wkładasz ją do ust, a potem długo żujesz. Obracasz nią w każdym kierunku. Oczywiście Słowo Boże jest znacznie cenniejsze niż kawałek gumy! Ale chciałbym zdradzić ci sekret – Bóg dotrzymuje swoich obietnic. On jest wierny Swojemu Słowu. Biblia mówi nam, że Bóg nie jest człowiekiem, aby miał kłamać (por. Księga Liczb 23,19). Dlatego właśnie w „Cudach Każdego Dnia” posyłam ci wersety biblijne, które mogą nie tylko cię poruszyć, ale również dosłownie zmienić twoje życie!

Przeczytaj jeden werset i zatrzymaj się nad nim. Wypowiedz go na głos! Uchwyć się go!
Mów do Najwyższego. Powiedz Mu: „Tak mówi Twoje Słowo” – i zacytuj werset. Wierzę w to, co powiedziałeś! Chcę doświadczyć Twojego działania w moim życiu. Ty nie jesteś człowiekiem, byś miał kłamać!
By pomóc ci praktykować rozważanie Bożego Słowa, pozostawię cię z wersetem: „Ale Pan jest ze mną jak groźny bohater, dlatego moi prześladowcy potkną się i nie zwyciężą”. (Jeremiasz 20,11a) Nie wahaj się wybrać innego wersetu, który być może bardziej pasuje do twojej sytuacji. Niech Bóg cię błogosławi!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...