Czy Bóg jest wiarygodny?

25 lipca 2022

Wierzymy lekarzowi, który na podstawie badań stwierdza, że nasz organizm potrzebuje na przykład żelaza czy operacji ratującej życie. Wierzymy pilotowi, który zapewnia nas, że za dwie godziny wylądujemy na lotnisku Heathrow w Londynie. Wsłuchujemy się w to, co inni do nas mówią i w zależności od ich wiarygodności ufamy im bądź nie.

Spora grupa wierzy we wszystko, co przekazują media. Nie sprawdza, czy te informacje są rzeczywiście rzetelne. Wsłuchuje się w to, co mówią do nich „gadające głowy z ekranu”, kształtując w ten sposób swoje przekonania i światopogląd. Dobrze wiemy, jak często ludzie się mylą, jak często celowo wprowadzają nas w błąd, po to tylko, by przeprowadzić swoje polityczne czy inne cele. Biblia mówi, że Bóg postępuje inaczej. Że nigdy nie kłamie, że to, co mówi, jest wierne i prawdziwe. „Bóg nie jest człowiekiem, aby miał kłamać, ani synem człowieczym, by miał zmieniać zdanie. Czy On mówi, a nie czyni? I czy oznajmia, a nie spełnia?” (Lb 23,19).

Tak, Bóg pozostaje wierny, wiarygodny, niezawodny! Możesz zaufać, że Jego plan jest dokonały i dobry – najlepszy dla ciebie. Nawet jeśli w tej chwili tak to nie wygląda. Biblia mówi, że wiara przychodzi ze słuchania (Rz 10,17). Czytamy: „Skoro więc posłuszeństwo jest owocem wiary, a ta rodzi się z tego, w co się wsłuchujemy – bo przecież każdy człowiek wierzy w to, czemu poświęca uwagę – to niezwykle ważne jest, abyśmy pilnie wsłuchiwali się w Słowo Chrystusa” (Rz 10,17 NPD).
Jak możesz to robić?

Przeczytaj dzisiaj jakiś krótki fragment z Biblii, np. z Ewangelii Marka: Mk 4,35-41. Zrób to z uwagą raz i drugi.
Pomódl się, by Duch Święty pomógł ci zrozumieć to, co czytasz, a potem postaw sobie trzy pytania. O czym jest ta historia? Czego mogę się z niej nauczyć o życiu, o Bogu, Jezusie? Jak mogę to dzisiaj zastosować w mojej codzienności?
Przekonaj się na sobie, czy to, co mówi Bóg, jest wiarygodne. Czy można Mu zaufać?  

Dobrze, że jesteś

Powrót do archiwum...