Czy chcesz być prawdziwie wolny?

22 czerwca 2020

Kto nie chciałby żyć pełnią życia, wypełniając Boży plan?
Niektórzy z nas skuci są „łańcuchami, którymi mogą być negatywne myśli, emocje albo złe nawyki”. Biblia uczy, że „Kto ufa własnemu sercu, jest głupi; kto postępuje mądrze, może liczyć na ratunek” (Księga Przysłów 28,26).
Chciałbyś być wolny od wszystkiego, co przeszkadza ci stać się osobą, jaką Bóg zaplanował, byś był? Którego tożsamość jest zakorzeniona w Nim?
Musisz zdać sobie sprawę, że Bóg dał ci swoją moc i autorytet, byś mógł odrzucić wszystko to, co nie jest od Niego, wszystkie przeszkody oddzielające cię od Jego miłości. Bóg wzywa cię, byś nie rozpamiętywał dzieł diabelskich, ale kierował swoje myśli na Pana i Jego uwalniającą moc.

Może, nie kochasz siebie w pełni i masz problem, by uwierzyć, że Bóg cię kocha. On stworzył cię na swój obraz. Innymi słowy: jesteś kreatywny, atrakcyjny, radosny, dynamiczny, silny, mądry, spełniony i pełny marzeń i nadziei na przyszłość. Będziesz oglądał Jego odbicie na swojej twarzy! A wszyscy wokół zobaczą Jezusa poprzez ciebie, poprzez twoją osobowość, słowa i działanie!
By stać się osobą, jaką Bóg chce, byś był:
- nieustannie szukaj Bożego oblicza (List Jakuba 4,8);
- pozwól, by Duch odnawiał twoje myśli (List do Efezjan 4,23);
- poddawaj każdą myśl w posłuszeństwo Chrystusowi (2 List do Koryntian 10,5);
- daj odpór diabłu (List Jakuba 4,7).
Zwróć się do Boga, bo On chce cię dotknąć i przynieść uzdrowienie każdej ukrytej cząstce twojej osoby. Nie gódź się na życie w zranieniach, w zniewoleniu przez emocjonalny ból.
Bóg uzdrawia cię, byś mógł być wolny!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...