Czy naprawdę jesteś bezcenny?

29 marca 2021

Czy naprawdę posiadasz wielką wartość? Skąd w ogóle takie pytanie?
Dla większości z nas jest oczywiste, że nasze życie – zbawienie naszej duszy – jest bezcenne.
Biblia mówi (w wersji spersonalizowanej): „Pamiętaj, że nie rzeczami zniszczalnymi, srebrem albo złotem, zostałeś wykupiony z twojego marnego postępowania odziedziczonego [przez tradycję] po ojcach, lecz [zostałeś wykupiony] drogą krwią Chrystusa, Baranka nieskazitelnego i nieskalanego” (1 List Piotra 1, 18-19).

Ile byś wyłożył jako okup? Milion dolarów? 10 milionów? 100 milionów? Całe złoto tego świata nie wystarczyłoby, by wykupić twoją duszę czy wyrwać twoje życie spod władzy piekła. Tylko krew Jezusa, ofiara Bożego Syna mogła tego dokonać!
Ten, który był doskonały stał się grzechem. On dźwigał twoje niegodziwości i ciężar wszystkich twoich smutków. Twoja wartość nie może być oceniana według ziemskich kryteriów. Jedyną „walutą”, za którą można kupić coś takiego jak życie, jest krew Boga, samego Jezusa.

Jesteś cenny dla Boga! On tak bardzo cię kocha. Jezus cię kocha. Modlę się, by kiedy czytasz teraz te słowa, Boża miłość przemieniała twoją duszę i głęboko poruszała twoje serce. By Jego pokój i miłość całkowicie cię wypełniły!

Dorastałam w przekonaniu, że jestem pomyłką… Tak mi zawsze powtarzano. Dzięki twojej służbie uczę się rozrywać łańcuchy, którymi byłam zniewolona! Wiem, że jestem Bożym dzieckiem i On mnie kocha i ceni. Jestem kochana i cudownie stworzona na Jego obraz! Jestem godna miłości, dziękuję !!!
Debbie
 

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...