Czy ograniczasz swoje myślenie?

20 marca 2019

W Biblii czytamy: „Przestańcie się martwić o cokolwiek. Raczej w każdej sprawie, gdy się modlicie i prosicie, z wdzięcznością przedstawiajcie swoje potrzeby Bogu. A pokój Boży, którego nie ogarnie żaden umysł, będzie w Chrystusie Jezusie strzegł waszych serc oraz myśli”. (Filipian 4,6-7)
- twoje ograniczenia nie są Bożymi ograniczeniami…
- twoje myśli nie są Jego myślami…
- twoje obawy nie są Jego lękami…
Po ludzku mówiąc, mamy powody by się martwić, jednak z Bożego punktu widzenia, nie ma takich! Dlaczego? Dawid pisze, „Nasz Bóg jest w niebie i czyni to, czego pragnie”. (Psalm 115,3) Czy to nie jest wspaniałe? Wiemy, że nasz Ojciec jest na wskroś sprawiedliwy, dobry i kochający, i chce byśmy w Nim wzrastali. On sprawia, że wszystko służy dla naszego dobra. A czego pragnie, to czyni.

Nasza inteligencja, nasze własne zrozumienie, wszystko co się z nami wiąże – jest ograniczone. Nic takiego jednak nie dotyczy Boga! Inteligentna osoba wie, jak mało wie, ale wie też, że Bóg wie wszystko. Chciałbym dodać ci dzisiaj otuchy słowem z Biblii: „Pan… według mocy działającej w nas może uczynić o wiele więcej ponad to wszytko, o co prosimy lub o czym myślimy”. (Efezjan 3,20) Tak, On może nieskończenie więcej niż wszystko, o co prosimy czy o czym myślimy…! Nie przejmuj się dzisiaj żadnymi ograniczeniami… Bóg jest ponad nimi!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...