Czy zawsze robisz to, co Bóg mówi?

21 czerwca 2020

Kontynuujemy podróż przez książkę „Lord, I Want to Be Whole” autorstwa Stormie Omartian. Dzisiaj skoncentrujemy się na bardzo ważnym kroku: posłuszeństwie naszemu Panu.

Kiedy nasze modlitwy pozostają bez odpowiedzi, czasem czujemy się rozczarowani i zniechęceni. Wołamy do Boga, a nic się nie dzieje. Ewangelista Łukasz przybliża ten temat: „Jezus powiedział: Dlaczego zwracacie się do Mnie: Panie, Panie, a nie stosujecie się do tego, co mówię?” (Ewangelia Łukasza 6,46).
Inaczej mówiąc, jeśli nie czynimy tego, o co Bóg prosi, jesteśmy Mu nieposłuszni. Stormie Omartian po dogłębnym przestudiowaniu tematu posłuszeństwa dzieli się pewną prawdą, którą – być może – ignorujesz. Twoje nieposłuszeństwo Bożym poleceniom może wyjaśniać, dlaczego musisz tak długo czekać na odpowiedź, pomimo że modlisz się wytrwale. W Biblii czytamy: „Jeśli ktoś odwraca ucho, aby nie słyszeć Prawa, to nawet jego modlitwa jest ohydą” (Księga Przysłów 28,9). Rozumiesz wyrażenie „grochem o ścianę”? Czasami problemy mogą pojawić się z powodu braku posłuszeństwa, dlatego chciałbym cię dzisiaj zachęcić, byś był posłuszny. Oczywiście, doskonałość jest niemożliwa na tym świecie, ale ważne, byś dał z siebie wszystko.
Zatem pamiętaj:
- wspaniałe nagrody są zarezerwowane dla tych, którzy są posłuszni Bogu (Ewangelia Łukasza 11,28);
- Bóg bardziej ceni twoje posłuszeństwo niż twoje ofiary (1 Księga Samuela 15,22);
- nigdy nie zgadzaj się na częściowe posłuszeństwo. To tak, jakbyś nie był posłuszny wcale. Musisz wytrwać w posłuszeństwie, a Bóg zapewni ci powodzenie. Będziesz razem z Nim panował! (2 List do Tymoteusza 2,12-13).

Im bardziej okazujesz posłuszeństwo, tym wspanialszej doświadczysz wolności, którą daje Chrystus. W drodze do uzdrowienia i przemiany wyznaj: „Panie, chcę iść za Tobą. Proszę, pokaż mi dziedziny, w których nadal się Tobie opieram i pomóż mi podjąć niezbędne kroki, by być posłusznym. W imieniu Jezusa, amen”.

Niech Bóg cię przemienia swoją potężną mocą!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...