Czy znasz moc swoich słów?

18 stycznia 2021

Czy masz przed sobą, przyjacielu, jakąś górę? Górę problemów, trudności, złamanych relacji, smutku, samotności, choroby? Zachęcam cię dzisiaj, byś przesunął tę górę zgodnie ze słowami samego Pana Jezusa: „Zapewniam was, ktokolwiek powiedziałby tej górze: Podnieś się i rzuć do morza, i nie wahałby się w swoim sercu, lecz wierzył, że na pewno stanie się to, co mówi, spełni mu się” (Ewangelia Marka 11,23).

Pierwszym kluczem do tego cudu jest deklaracja. Nie chodzi mi o deklarację o swoich dochodach niezbędną przy płaceniu podatków, co – niestety – jest konieczne, ale oświadczenie wypowiedziane z wiarą skierowane do konkretnej góry: „Przesuniesz się; zostaniesz ruszona i wrzucona do morza! Ponieważ wierzę w Boga i On będzie działał!”. Wypowiadaj również słowa Bożej łaski nad swoim życiem.

Drugim kluczem do tego cudu jest twoja wiara: „(…) ktokolwiek (...) nie wahałby się w sercu swoim, lecz wierzył…”. Nie wątp, wierz! Twoja wiara w Boga jest kluczem, który otwiera drzwi cudom. Jak powiedział jeden z moich przyjaciół: „Góro, lepiej załóż trampki i zmiataj, bo nie chcę cię tu więcej widzieć!”. Słowa, jakie wypowiadamy, mają wielką moc. W Biblii czytamy: „Owocem własnych ust człowiek nasyca swe wnętrze” (Księga Przysłów 18,20).

Zatem to, co mówisz, zwłaszcza powtarzane regularnie, sprawia, że zaczynasz w to wierzyć. Jeśli są to słowa mające korzystny wpływ, mogą całkowicie zmienić nasze nastawienie, zwłaszcza kiedy jesteśmy zniechęceni czy przytłoczeni negatywnymi myślami. Ktoś kiedyś powiedział: „Głoś Słowo swojej duszy! A jeśli zostanie połączone z wiarą – spełni się!”. Nie wahaj się wypowiadać słów zachęty do samego siebie! To może zmienić twoje życie. Wypowiedz zatem dzisiaj z wiarą: „Mam wielką wartość. Jezus oddał za mnie swoje życie. Jestem cenny. W Chrystusie jestem zwycięzcą. Jestem dzieckiem Bożym, a mój niebiański Ojciec mnie ochrania. Niczego nie muszę się bać, bo mój Bóg jest ze mną!”.

Możesz także śpiewać swojej duszy Boże prawdy! Dołącz do Natalie Grant w ponadczasowym hymnie „It Is Well with My Soul” (Gdy pokój niebieski) i niech twoje myśli zostaną przemienione

Mam dla ciebie jeszcze więcej dobrych wiadomości: Ten, który jest autorem naszej wiary, jest także Tym, który ją doskonali (zobacz: List do Hebrajczyków 12,2). Kiedy zaczniesz wypowiadać Boże Słowo, twoja wiara będzie rosła, a góra zacznie się przesuwać!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...