Dlaczego jesteś niespokojny?

14 września 2020

Wierzę, że Jezus ma dla ciebie dzisiaj szczególne słowo. Oto ono...
„Dzisiaj jest piękny dzień. To, co cię martwi, to rzeczy, których jeszcze mi nie powierzyłeś, które zatrzymujesz dla siebie. Pomyśl o tym: Ja siedzę na tronie. Ja rządzę wszechświatem. Ja Jestem Jezus, Syn Boga, który stał się ciałem dla ciebie, i siedzę po prawicy Boga. Jestem w centrum wszystkiego i wszystko we Mnie jest połączone (rozszerzone tłumaczenie Listu do Kolosan 1,17 AMP). Ty, moje kochane dziecko, jesteś dla mnie bardzo cenny. Wszystko uczyniłem dla twojego dobra (List do Rzymian 8,28).

Oddaj mi wszystko, co wywołuje twój niepokój czy strach. Nie pozwól przygnieść się problemom; raczej uczyń je tematem swoich modlitw. Nie dźwigaj ich ani chwili dłużej, przynieś je do mnie (1 List Piotra 5,7).
Szukaj Mnie, a dam ci się znaleźć (Księga Jeremiasza 29,13-14).
Przyjdź i usiądź u Moich stóp.
Odsuń na bok okoliczności, chaos, zamieszanie, twoje zmagania z codziennością. Ja JESTEM, takie jest moje imię. Jestem wszystkim, czego potrzebujesz. Jestem pokojem, którego pragniesz. Jestem życiem w obfitości. Jestem szczęściem, którego poszukujesz (zobacz: Ewangelia Jana 10,10). Przyjdź, czekam”.

Jeśli to słowo cię poruszyło i chciałbyś na nie odpowiedzieć, to zachęcam, byś odłożył wszystko i oddał chwałę Jezusowi słowami pieśni: „Jesus at the Center” (Jezus w centrum)

Pomódlmy się razem: „Jezu, przychodzę. Odpowiadam na Twoje wezwanie. Nie chcę już dłużej nosić tych problemów i złych uczuć. Oddaję Ci moje obawy, porażki, zmagania, wszystko, co sprawia, że jestem niespokojny i zestresowany. Oddaję Ci wszystko. Tak, weź to wszystko, Panie. Ratuj mnie, Jezu! Dziękuję za Twoją pomoc i Twoją miłość. Dziękuję, że jesteś prawdziwym centrum wszystkiego. W Twoim imieniu, amen”.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...