Dokonasz wielkich rzeczy

6 lutego 2020

Chciałbym, byś w tym tygodniu odkrywał, jak naśladować Jezusa z większym pokojem i zaufaniem. On zaprasza cię, byś podjął działanie tymi słowy: „Ręczę i zapewniam, kto wierzy we Mnie, będzie również dokonywał takich dzieł, jakich Ja dokonuję i dokona większych niż te, gdyż Ja idę do Ojca” (Ewangelia Jana 14,12) . Tak jakby mówił do ciebie: „To od ciebie zależy, czy zaczniesz działać! Ja dałem ci wszystko: moją naturę i moc. Wierz we Mnie, a przekonasz się!”. To dzięki zaufaniu Bożemu Słowu w pełni wejdziesz do rzeczywistości cudów, w której „wszystko jest możliwe”. Teraz, kiedy już masz wszystkie narzędzia, by burzyć warownie, kłamstwa i fałszywe przekonania, zachęcam cię, byś przeszedł do działania (2 List do Koryntian 10,4-5) .

Zatem masz dwie możliwości:
1. albo wybierzesz stagnację i wynikający z niej brak satysfakcji i zwycięstwa,
2. albo zdecydujesz się na życie w Bożej mocy, odbijając chwałę Jezusa.
Ten drugi wybór sprawi, że twoje życie rozkwitnie i zaczniesz oddziaływać na innych! Czy tego właśnie chcesz? Zapisz swoje postanowienie w dzienniku i postaw przy nim datę. Zapisz, że otrzymałeś moc, by żyć, oglądając cuda. Zapisz dobre postanowienia, takie jak:
- będę mówił o Jezusie tym, którzy są obok mnie (zapisz imiona, miejsca...);
- będę proponował modlitwę, gdy ktoś opowie mi o swoich problemach;
- będę zapraszał znajomych na różnego rodzaju chrześcijańskie wydarzenia.
Postanów, że chcesz być inspirującą osobą.

Zachęcam cię, byś regularnie wracał do tego, co zapisałeś i modlił się, by wytrwać. Z każdym dniem będziesz nabierał większej pewności i ufności, że Bóg będzie działał w twoim życiu objawiając swoją obecność.

Posłuchaj wspaniałej pieśni o Bogu cudów w wykonaniu Jesus Culture.

Pomódlmy się razem: „Ojcze, dziękuję Ci, że przypominasz mi w tym tygodniu, że jestem Twoim dzieckiem, że Ty uczyniłeś mnie uczestnikiem swojej natury i swojego dzieła. Dziękuję za Twoje DNA, które noszę w sobie, za Twoją moc we mnie. Wierzę, że z Tobą, prowadzony przez Twoją miłość, mogę osiągnąć wielkie rzeczy. W imieniu Jezusa, amen”.

Życzę ci wspaniałego dnia, pełnego zwycięstw!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...