Działasz o własnych siłach czy w mocy Ducha Świętego?

23 października 2020

Kiedy Nikodem przyszedł w nocy do Jezusa (zobacz: Ewangelia Jana 3,1-11), Pan objawił mu ważną tajemnicę: „Wiatr wieje dokąd chce – słyszysz jego szum, ale nie wiesz, skąd nadciąga i dokąd zmierza; tak jest z każdym, kto się narodził z Ducha” (Ewangelia Jana 3,8).

Jak pewnie wiesz, są dwa podstawowe typy łodzi: motorówki i żaglówki. Motorówki działają dzięki własnej energii. Ogólnie mówiąc, są dosyć głośne i szkodliwe dla środowiska, podczas gdy żaglówki, by się poruszać, muszą polegać na podmuchach wiatru.
Będąc dzieckiem Bożym, jesteś jak ta żaglówka – potrzebujesz złapać wiatr, wiatr Ducha! Musisz pozwolić, by cię pchnął, byś mógł ruszyć do przodu. Masz wybór: możesz polegać na swojej własnej sile i mądrości albo oprzeć się na Duchu Bożym. Tak między nami: poleganie na Duchu Bożym jest o wiele lepsze:)

W Chrystusie możemy uczynić wszystko. Jezus powiedział: „Otrzymacie moc Ducha Świętego, kiedy na was zstąpi, i będziecie Mi świadkami tu, w Jerozolimie, w całej Judei, Samarii – i aż po najdalsze krańce ziemi” (Dzieje Apostolskie 1,8). Uwierz w to całym swoim sercem: wszystko możesz w Chrystusie, który cię wzmacnia!

Zachęcam cię, byś złapał Jego wiatr dzisiaj, a słowa tej poruszającej pieśni w wykonaniu Tashy Cobbs, w oparciu o tekst z Księgi Zachariasza 4,6 niech będą twoją deklaracją: „Nie dzięki mocy ani dzięki sile, ale dzięki Twojemu Duchowi, Boże, poślij swojego Ducha, Panie!”

Uwierz w to z całego serca: możesz uczynić wszystko przez Chrystusa, który cię wzmacnia! Niech Bóg cię błogosławi!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...