Dzięki Bożej łasce możesz iść naprzód

13 lutego 2021

Wiele osób, które otrzymują „Cuda każdego dnia”, pisze do mnie, dzieląc się swoimi przeżyciami. Głęboko mnie to wzrusza i jestem wdzięczny za takie zaufanie. Czytając modlę się, czasem płaczę, gdy piszecie o bolesnych sprawach, a czasem uśmiecham, słysząc o cudach, których doświadczacie. Widzę, jak Bóg działa w życiu wielu ludzi i Jemu oddaję całą chwałę!

Dowiedziałem się o wielu bardzo trudnych sytuacjach, takich jak choroby, bezdomność, żałoba po utracie bliskiej osoby... Jednak to, co boli mnie najbardziej, najczęściej ma związek ze zdradą. To smutne, ale nawet w tym czasie izolacji jest wiele takich historii: dziecko molestowane przez dorosłego (często członka rodziny), kobieta, którą mąż oszukiwał, chrześcijanin czujący się odrzuconym przez swój kościół... Takie rzeczy się dzieją, a głęboka rana po zdradzie rodzi chęć odizolowania się. Jak mają zaufać na nowo? Jak mają dalej żyć? Pan Jezus też został zdradzony. Został sprzedany za 30 srebrników przez jednego ze swoich uczniów, człowieka, który był blisko Syna Bożego przez trzy lata i był świadkiem wielu Jego cudów. Judasz dzielił z Jezusem swoje życie. Widział Jego współczucie, Jego miłość, Jego łagodność, Jego zmagania i nagle postanowił Go zdradzić. Na dodatek zrobił to tuż po spożyciu z Nim chleba i wina podczas Paschy. Cóż za zniewaga! Jaka potworna zdrada!

Jednak dzięki temu bulwersującemu doświadczeniu rozczarowania i zawodu Jezus mógł doskonale wypełnić Boży plan zbawienia. Po tym, jak Judasz dokonał transakcji, Jezus został aresztowany i skazany na śmierć. I na krzyżu przyjął na siebie wszystkie nasze grzechy, choroby i każdą zdradę, jakiej kiedykolwiek moglibyśmy doświadczyć. Jest nadzieja. Tą nadzieją jest Jezus Chrystus! Zdrada przyjaciela złamała Mu serce, ale zamiast skupiać się na Judaszu, powiedział do niego po prostu: „Co masz robić, czyń szybko” (Ewangelia Jana 13,27 ). A potem poszedł dalej, by spełnić swoją misję.
I do tego Jezus wzywa też ciebie: nie zatrzymuj się, idź naprzód!

Dzięki Bożej łasce możesz ruszyć do przodu, przebaczyć, zapomnieć o tym, co za tobą, żyć nowym życiem! „Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili” (List do Rzymian 6,4).
Nie rozmyślaj nad przeszłością. Nie skupiaj więcej na tym swojej uwagi. Tak, ludzie cię rozczarowali, zdradzili, skrzywdzili, odrzucili, źle potraktowali... Ale Chrystus cię nie rozczaruje, nie zdradzi ani nie odrzuci. On zawsze będzie cię traktował z miłością. Idź naprzód!

Pomódl się ze mną: „Panie, postanawiam iść dalej. Nie potrafię tego zrobić o własnych siłach, ale mogę dzięki Twojej łasce! Wybieram życie. Postanawiam wybaczyć i żyć nowym życiem. W imieniu Jezusa, amen!”.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...