Dziękuję… za to, co już mam!

14 czerwca 2019

Co według ciebie stanowi o naszym bogactwie? Dobra, przedmioty, posiadłości itp. czy raczej relacja z Bogiem, pokój wewnętrzny, przyjaźń itp.?
Porównywanie się zabija zadowolenie, jak mówi popularne powiedzenie. Zbyt często zapominamy o prawdziwych skarbach i chodzimy nieszczęśliwi, bo nie mamy tego, co chcielibyśmy posiadać. W Biblii czytamy: „Pobożność jest prawdziwym zyskiem, jeżeli łączy się z umiarem. Bo nic na świat nie przynieśliśmy i nic nie dadzą nam na rozstanie. Jeśli więc mamy strawę i odzienie, przyjmijmy to z zadowoleniem”. (1 Tymoteusz 6,6—8) Zadowolenie i wdzięczność są kluczowymi wartościami w Bożym Królestwie, ważnymi dla każdego, kto chce dobrze przeżyć każdy dzień! Bóg pragnie zaspokoić wszystkie nasze potrzeby, musimy się jednak uczyć, jak być zadowolonymi z tego, co mamy. Zachęcam cię, byś był wdzięczny Bogu za wszystko, co już ci dał. Pamiętaj, że: „Jego Boska moc obdarzyła nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności”. (2 Piotr 1,3a)  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...