Gdzie zaczyna się „zmiana świata”?

21 lutego 2021

Jesteśmy świadkami dramatycznych skutków COVIDA-19. Dostrzegamy tak wiele spraw wymagających zmiany w naszym kraju, tak wiele cierpienia wokół nas ... Gdybyśmy tylko mieli supermoc, wszystko byśmy zmienili, prawda? Sprawy, które nas niepokoją, zmienilibyśmy na lepsze, spokojniejsze... Krótko mówiąc: na idealne!

Czy świat w ogóle może się zmienić? Co mogę zrobić? Ja, który czasem czuję się jak mrówka w środku olbrzymiego mrowiska. Jak miałbym zmienić cokolwiek?
Największy wpływ na zmiany w świecie ma nasza wewnętrzna zmiana. Do tego zaprasza nas Biblia w Liście do Rzymian 12,2: „Nie podporządkowujcie się już wzorcom tego świata. Niech was przeobraża nowy sposób myślenia, abyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe”.
„Tylko przemienieni ludzie mogą zmienić świat”, podkreśla Rick Warren.
Biblia mówi, że taki jest właśnie Boży plan dla ludzkości, wskazując na:
- Mojżesza, który zanim wyprowadził swój naród z niewoli, spotkał się z Bogiem osobiście, co dogłębnie go zmieniło (zobacz: Księga Wyjścia 3,2);
- Gedeona, który zanim mógł podjąć się zadania uwolnienia Izraelitów z rąk Midianitów, musiał zmienić swoje przekonania o sobie i o Bogu (zobacz: Księga Sędziów 6);
- Pawła, który stał się pełnym pasji i zapału ewangelistą dopiero po oślepiającym spotkaniu ze swoim Zbawicielem (zobacz: Dzieje Apostolskie 9).

Pozwól Bogu dogłębnie cię przemienić! On zmienia świat, zmieniając kolejno poszczególne osoby. A zaczyna się od ciebie i ode mnie. Zachęcam, byś zastanowił się dzisiaj nad wersetem biblijnym: „My wszyscy więc, z odsłoniętą twarzą, odbijając niczym w zwierciadle chwałę Pana, przeobrażamy się na obraz jej samej, z chwały w chwałę - tak jak to sprawia Duch Pana” (2 List do Koryntian 3,18).
Tak, Bóg pragnie zmienić świat wokół ciebie i chce zrobić to przez ciebie!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...