Idąc, doświadczysz wzmocnienia!

1 czerwca 2019

Dzisiaj zakończymy nasze rozważania nad wspaniałym wersetem z Księgi Izajasza. Wierzę całym sercem, że to był tydzień, w którym zacząłeś odnosić zwycięstwo nad zmęczeniem i wyczerpaniem! „Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Nawet najmłodsi ustają, nawet młodzieńcy padają. Lecz tym, którzy ufają Panu, przybywa wciąż nowych sił, wzbijają się na skrzydłach jak orły, biegną, nie tracąc tchu, prą naprzód – i nie są zmęczeni". (Izajasz 40,29—31)

Życie chrześcijanina to wędrówka. Czasem coś może nas jednak w drodze zatrzymać… Problemy, choroba, odrzucenie, złe wiadomości, ogniste pociski złego – to wszystko próbuje nas sparaliżować. Pewnego dnia Jezus spotkał człowieka leżącego przy Sadzawce Betesda, którego życie od dawna jakby się zatrzymało. Jezus, widząc jego potrzebę, zapytał: „Czy chcesz być zdrowy? Chory odpowiedział: Panie, nie mam człowieka, który wrzuciłby mnie do sadzawki tuż po poruszeniu wody, a zanim ja sam dojdę, ktoś inny mnie uprzedza. Wówczas Jezus polecił: Wstań, zwiń swoje posłanie i zacznij chodzić. I chory natychmiast wyzdrowiał, złożył to, na czym leżał, i ruszył o własnych siłach”. (Jan 5,6b—9a)

Bóg chce dać ci siłę, byś ruszył. I szedł bez zmęczenia. Taka jest Jego obietnica: „Idą naprzód i nie są zmęczeni”. I ta obietnica jest dla ciebie. „O, jak szczęśliwi są ci, którzy mieszkają w Twym domu i nieustannie Cię chwalą! O, jak szczęśliwy jest człowiek, który swą siłę ma w Tobie, a w sercu pragnienie, by wciąż być bliżej Ciebie. Taki, idąc doliną płaczu, potrafi zamienić ją w źródło, powodzeniem okrywa mu ją wczesny deszcz”. (Psalm 84,5—7) Idąc naprzód, odzyskasz siły. W swoim sercu odnajdziesz wskazaną ci drogę, a dolinę płaczu zamienisz w źródło i błogosławieństwa. Dlaczego? Ponieważ sam Bóg pójdzie z tobą! Chodzić z Bogiem, to jakby podróżować z osobistym coachem, którym jest sam Bóg Wszechmogący.
Zatem zbierz swoją odwagę. Nie jesteś sam, a jeśli pójdziesz do przodu z Bogiem, będziesz zwycięzcą! Twoje ograniczone siły spotykają się z nieograniczonym Bogiem, a wyczerpanie nie będzie więcej twoim panem. Bóg w ciebie wierzy!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...