Idź pewnie do przodu!

26 czerwca 2020

To już ostatni etap naszej wspólnej podróży ku kompletnemu uwolnieniu i przemianie zainspirowanej książką „Lord, I Want to Be Whole” autorstwa Stormie Omartian. Zachęcam do jej przeczytania! Będziesz musiał wybrać, jak chcesz żyć, a trudne sytuacje będą sprawdzianem tego, w co wierzysz. W Biblii nigdzie nie jest napisane, że kiedy stajemy się Bożymi dziećmi, już nigdy nie będziemy doświadczali trudności. Jest jednak napisane, jak możemy pomimo nich żyć w wolności, o czym zapewnia nas choćby werset: „Sprawiedliwego też spotyka wiele nieszczęść, lecz Pan wyzwala go ze wszystkich” (Księga Psalmów 34,20).

Czasem pomimo tego, że jesteś posłuszny Bogu, spadają na ciebie trudne doświadczenia lub też na nowo zmagasz się w dziedzinie, z której już zostałeś uwolniony. Nie rozumiesz tego zupełnie. Czujesz się zagubiony. Kiedy w twoim życiu dzieje się coś złego, może to oznaczać, że jesteś atakowany przez wroga. Prędzej czy później dzieje się tak w życiu każdego z nas. To właśnie w takim trudnym czasie, jest ważne, byś głośno wypowiadał to, w co wierzysz i wiesz o Bogu. Utrzymuj też swoje serce i umysł w stałej z Nim łączności (List do Efezjan 6,13).

Wiem, że Bóg jest dobrym Bogiem (Księga Psalmów 25,8).
Wiem, że Boże polecenia i Jego drogi są dla mojego dobra (Księga Psalmów 19,10-12).
Wiem, że Bóg jest wobec mnie sprawiedliwy (Księga Powtórzonego Prawa 32,4).
Wiem, że Bóg jest moją siłą (Księga Izajasza 40,29).

Tak, nie musisz się niczego bać, ponieważ Bóg obróci twoje problemy ku dobremu, kiedy Mu je powierzysz w modlitwie, pozostając posłuszny Jego słowu. Życie nie zawsze wydaje ci się sprawiedliwe, ale Bóg jest sprawiedliwy i On chce pomóc ci w rozwiązaniu problemów. Pomódlmy się razem: „Panie, pomóż mi ufać i nie zniechęcać się. Wzmacniaj mnie do walki. Dziękuję Ci, że kiedy upadam, Ty stale mnie podnosisz. Chcę być połączony z twoim sercem. Mój Panie, Ty jesteś Jedynym, który mnie leczy i przemienia. Dziękuję Ci, że pomagasz mi stać się spełnioną osobą. W imieniu Jezusa, amen”.
Postanów żyć pełnią życia, niezależnie od okoliczności i bądź mocny w Nim!
Życzę ci wspaniałego dnia w świadomości, że Bóg czuwa nad tobą!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...