Inspiracja dla twoich modlitw

1 marca 2020

Mam dzisiaj do ciebie pytanie: „Jaka była twoja pierwsza myśl po obudzeniu się dzisiaj rano?” Wielu odpowie: „Pierwszą myślą jaką miałem, to że się nie wyspałem”, albo „Sama myśl o budzeniu się rano mnie przeraża”.  

Jak uciszyć te wszystkie negatywne myśli, które stale krążą w naszych głowach? Pamiętaj, że natura nie znosi próżni! Nie wystarczy powiedzieć sobie: „Nie chcę więcej myśleć o tym, co mnie przeraża”. Myśl o zagrożeniu, o tym co nas martwi, musimy zastąpić inną myślą - o zaufaniu i pokoju.  

Apostoł Paweł przypomina nam o tym w swoim liście: „W końcu, bracia, rozmyślajcie o tym, co prawdziwe, szlachetne, sprawiedliwe, czyste, miłe, godne polecenia, co może uchodzić za wzór i zasługuje na uznanie”. (List do Filipian 4,8) Jednym z najlepszych sposobów, by skupiać swoje myśli na tym, co jest od Boga, jest modlitwa w oparciu o Jego Słowo. Często nie wiemy jak się modlić...  

Biblia jest cudownym źródłem inspiracji dla naszych modlitw. Możesz modlić się, czytając jakiś wybrany werset, a jeszcze lepiej, ucząc się go na pamięć! W ten sposób będziesz mógł go powtórzyć wielokrotnie w ciągu dnia, w każdych okolicznościach - w samochodzie, w kuchni, w ogrodzie... Tym samym będziesz napełniał swoje myśli wiarą... zamiast strachem. Zachęcam cię, byś zrobił coś dzisiaj: wybierz werset, który szczególnie do ciebie przemawia i rozmyślaj o nim w ciągu dnia.  

Niech Bóg da ci dzisiaj nowe siły poprzez Swoje Słowo!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...