Ja jestem twoim Bogiem!

19 czerwca 2019

Twój niebiański Ojciec chce dodać ci dzisiaj otuchy: „Nie bój się, bo Ja jestem z tobą, nie lękaj się, bo Ja jestem twoim Bogiem! Wzmocnię cię – tak, ześlę ci pomoc. Wesprę cię prawicą mej sprawiedliwości!”. (Izajasz 41,10) Bóg jest nieskończenie wspaniały, a jednak stał się człowiekiem.
Bóg jest Bogiem – wszechmocnym, wiecznym, stwórcą… Niebiosa niebios nie mogą Go ogarnąć. A jednak ten nieograniczony Bóg stał się człowiekiem! W osobie Jezusa uzdrawiał chorych, podnosił przygnębionych, był dla tych, którzy czuli się samotni.
Dzisiaj Bóg przychodzi blisko do ciebie i mówi:
„Ja jestem twoim Bogiem. Nie tylko jestem Bogiem, ale jestem TWOIM Bogiem.
Posłuchaj, Moje dziecko, Ja jestem twoim Bogiem.
Nie musisz się niczego bać.
Ja dodam ci sił. Idę ci na ratunek.
Jeśli jestem z tobą, któż może być przeciwko tobie?
Ja jestem stwórcą… Potrafię zatroszczyć się o wszystkie twoje potrzeby. Absolutnie wszystkie!
Ja jestem Panem Odwiecznym… Czas jest w Moim ręku. Wszystko uczynię pięknym w twoim życiu; we właściwym czasie.
Ja jestem miłością i wlewam Moją miłość do twojego życia.
Ja jestem dobrym Pasterzem. Troszczę się o ciebie, a jeśli się zgubisz, zostawię pozostałych ze stada i pójdę, by cię odnaleźć.
Ja jestem Wszechmogący i napełniam cię moją siłą.
Ja jestem Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba – i Ja jestem też twoim Bogiem. Będę z tobą, tak jak byłem z nimi, ponieważ Ja się nie zmieniam.
Jestem taki sam wczoraj, dzisiaj i na wieki”.
(zob. Łukasz 15,1—7; Jan 10,9—11; Dzieje Apostolskie 7,32) Przyjmij siłę, życie i pokój od Pana. On jest twoim Bogiem. On się nie zmienił. Dzisiaj stoi przy twoim boku i udziela ci zwycięstwa nad wszystkim, co cię osacza.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...