Jak możesz dobrze zacząć?

6 lutego 2021

Wielu z nas zostało dotkniętych skutkami pandemii i musiało podjąć nowe kroki wiary w kwestii pracy, relacji, marzeń czy projektów, jakie Bóg umieścił w naszych sercach.

Pamiętając o tym, chciałbym ci, przyjacielu, zadać pytanie: czy kiedy planujesz nowe przedsięwzięcie, jakiś nowy etap w życiu, koncentrujesz się przede wszystkim na celu, który chcesz osiągnąć, czy na Tym, który umożliwia jego osiągnięcie? Biblia zachęca: „Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane” (Ewangelia Mateusza 6,33).

Słowo „najpierw” oznacza „w pierwszej kolejności, przede wszystkim, na początku”. Greckie słowo oznaczające początek brzmi: „proton”. Proton jest cząstką znajdującą się w samym środku atomu. Nazywany jest również jądrem i - co warto zauważyć - ma ładunek dodatni. Stwórca zawsze poprzedza stworzenie. On jest Tym, który jest początkiem, ale i końcem: „Ja jestem Alfą i Omegą, Pierwszym i Ostatnim, Początkiem i Końcem” (Objawienie św. Jana 22,13).
Zastanów się, co jest najważniejsze w twoim życiu, jakie są twoje priorytety każdego dnia. Czy rzeczywiście Bóg jest na pierwszym miejscu w twoich relacjach, życiu rodzinnym, marzeniach i planach, w sposobie, w jaki traktujesz siebie?

Chrystus jest takim boskim protonem. Środkiem, jądrem, wokół którego musi się koncentrować nasze życie. On tworzy dodatnią energię, jakiej potrzebujemy. Biblia mówi, że On jest: „Bogiem (…), który ożywia umarłych i który to, czego nie ma, powołuje do bytu” (List do Rzymian 4,17). Oto, jak Bóg działa w naszym życiu. Kiedy Bóg mówi, całe stworzenie natychmiast jest Mu posłuszne. Kiedy stawiamy Boga przed wszystkimi innymi sprawami, dajemy Mu prawo, by tworzył w naszym życiu rzeczy, które nie istnieją i to, czego nie ma, powoływał do bytu.

Zachęcam cię, byś stawiał Boga na początku wszystkiego, co robisz i czego pragniesz. Niech On będzie centrum twojego istnienia, centrum twoich marzeń, centrum twoich planów…
Pomódl się ze mną: „Panie, postanawiam dawać Ci pierwsze miejsce w moim życiu. Jak tylko wstanę, niech moje myśli zwracają się ku Tobie, bym potrafił we wszystkim Ci ufać. Ty znasz moje marzenia i plany. Od dziś poddaję się Tobie i oddaję Ci pierwsze miejsce w moim życiu, byś w pełni mógł w nim działać. Dziękuję ci, Panie! W imieniu Jezusa, amen”.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...