Jak możesz lepiej poznać Boga?

5 lipca 2020

Azjatyckie przysłowie mówi, że nie poznasz drugiej osoby, dopóki nie zjesz z nią przynajmniej kilograma soli. To oznacza mnóstwo wspólnych posiłków! Tkwi w tym przynajmniej jedna prawda: by rzeczywiście kogoś poznać, musisz z tą osobą spędzać czas.

Czy wiesz, kto chce dać ci się poznać i spędzać z tobą czas? Bóg, twój Ojciec w niebie!
„A ty, Salomonie, mój synu, poznawaj Boga swojego ojca. Służ Mu całym sercem. Znajduj w tym dla siebie przyjemność. Pan bowiem bada wszystkie serca i rozumie każdy przebłysk myśli. Jeśli będziesz Go szukał, pozwoli ci się znaleźć...” (1 Księga Kronik 28,9).

Bóg pozwala znaleźć się tym, którzy Go szukają! Wierzę, że szukasz Boga i masz pragnienie, by poznawać Go coraz głębiej, dlatego zapisałeś się na Cuda każdego dnia. Chciałbym cię zachęcić, byś spędzał coraz więcej czasu z Panem w modlitwie i czytaniu Jego Słowa. W każdej chwili dnia i nocy możesz zwracać się do Niego i nadstawiać swojego ucha, by usłyszeć Jego głos, ale też wznosić swój głos, oddając Mu chwałę!

Bóg pozwoli ci się znaleźć, ponieważ Go szukasz i ponieważ On cię kocha. Tęsknisz za tym, by częściej słyszeć Jego głos? Razem z Kari Jobe uwielbiaj Pana pieśnią „Speak To Me” („Mów do mnie”)

Pomódlmy się razem: „Panie, pragnę Twojej obecności, by coraz lepiej Cię poznawać. Chcę więcej czasu spędzać z Tobą, by uczyć się słuchać i rozpoznawać brzmienie Twojego głosu. Uwrażliwiaj moje serce na Twoją obecność, a moje uszy na Twój głos! W imieniu Jezusa, amen”.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...