Jego Słowo jest najcenniejszym skarbem!

12 czerwca 2020

To przez wiarę w Jezusa Chrystusa jesteśmy dziedzicami Boga. Mamy dostęp do wszystkich Jego obietnic, do największych skarbów, których ziemia nie jest w stanie pomieścić ani zaproponować. Psalmista w pełni zdawał sobie z tego sprawę, kiedy stwierdził: „Dlatego kocham Twoje przykazania bardziej niż złoto, bardziej niż złoto najczystsze” (Księga Psalmów 119,127).
Słowo Boże jest najcenniejszym skarbem, jaki Bóg dał nam do rąk po tym, jak posłał Ducha Świętego, by nas pocieszał i uczył wszystkiego, co zostało przekazane apostołom (Ewangelia Jana 14,26).
Być może, brakuje ci czasu albo motywacji, by czytać Biblię i ją rozważać. Być może dochodzisz do wniosku, że jest zbyt trudna, a pewne księgi wydają się nawet nudne. Rozumiem to i właśnie dlatego chciałbym zaproponować ci odkrywanie Pisma poprzez przygotowany kurs na platformie Kursy.SzukajacBoga.pl. >Wejdź<
Tymczasem pozwól, że dam ci próbkę tego daru z nieba, który został ci dany.

Słowo Boże:
- nadaje ci przywilej bycia dzieckiem Bożym, jeśli w Niego uwierzyłeś (Ewangelia Jana 1,12);
- daje ci długie życie, jeśli przyjmujesz słowa Ojca (Księga Przysłów 4,10);
- wypełnia cię mądrością i poznaniem, jeśli na nie zwracasz uwagę (Księga Przysłów 2,6);
- przynosi ci radość życia, jeśli w nim znajdujesz przyjemność i odwracasz się od rady bezbożnych (Księga Psalmów 1,1-3);
- zapewnia ci pokój, jeśli stosujesz się do Jego doskonałych rad (Księga Psalmów 18,31);
- odświeża i pozwala ci podnieść głowę w codziennym życiu z Bogiem (Księga Psalmów 110,7);
- daje ci skuteczną broń, by udaremnić podstępne działania diabła i pokonać wszystkie złe duchy (List do Efezjan 6,10-18).

Zachęcam cię, byś trzymał Boże Słowo blisko swojego serca – jak największy skarb. To klucz do życia pełnego Bożej obecności i Jego mocy. To źródło równowagi, zdrowego i spełnionego życia. To rzeka, która nigdy nie wysycha, duchowy pokarm, który wzmacnia twoją duszę.
Pomódlmy się, by to Słowo stawało się dla ciebie coraz cenniejsze: „Wszechmocny Boże, dziękuję Ci za Twoje Słowo, za ten cenny dar, który mi dałeś. Dziękuję Ci za słowa, które leczą moje rany, prowadzą moje nogi, uwalniają mnie i pocieszają. Otwierają mój umysł na Twoje wskazówki, naukę i radę. Pomóż mi nie tylko więcej go czytać i rozważać, ale wprowadzać je w praktykę. W imieniu Jezusa, amen”.
Słowo Boże jest częścią twojego dziedzictwa.
Życzę ci wspaniałego dnia w Jego obecności!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...