Jesteś dość dobry!

17 marca 2021

„Nawet roześmianych może boleć serce, a końcem radości może być zmartwienie” (Księga Przysłów 14,13).
Słyszałeś może o Chondzie Pierce, najbardziej utytułowanej kobiecie-komiku w historii komedii?
Dla tej pełnej wiary kobiety werset z Księgi Przypowieści 14,13 był przez wiele lat codziennością. Zmagała się z żałobą po śmierci męża alkoholika, odrzuceniem przez córkę, presją ciągłego udoskonalania swojego warsztatu w miarę rozkwitu kariery, tragiczną śmiercią dwóch sióstr w okresie nastoletnim, głębokimi zranieniami z dzieciństwa. Mimo to nakładała swoją szczęśliwą maskę, choć w środku jej serce krzyczało: „Jestem do niczego!”.

W poruszającym filmie pt. „Chonda Pierce: Enough” („Chonda Pierce: Wystarczająca”) zgłębia ona jedno z wielu doniosłych pytań, które brzmi: „Czy jestem wystarczająco dobra?”. Czy jestem dość dobra, kiedy za fasadą śmiechu grzęznę w mojej pełnej smutku rzeczywistości? Czy jestem dość dobra, skoro moi bliscy nie zmienili się dla mnie? Czy jestem coś warta, kiedy schodzę ze sceny i wracam sama do pustego domu? Czy jest we mnie coś na tyle wartościowego, by ktoś mnie znowu pokochał?

Być może utożsamiasz się z niektórymi jej zmaganiami, a może twoje rozterki przybierają inną formę. Może zastanawiasz się, czy jesteś wystarczająco mądry, utalentowany, atrakcyjny, duchowy, wysportowany, skuteczny, lubiany, silny...
Jeśli nie czujesz się „dość dobry”, chciałbym cię zachęcić, byś poszukał pociechy w Słowie Bożym, co radzi też Chonda. Uchwyć się mocno tych wiecznych, niezmiennych obietnic, osobiście kierowanych do ciebie:
- „I gdy będziesz Go coraz lepiej poznawać, On będzie ci, udzielał poprzez swoją moc, wszystkiego, co jest potrzebne do prowadzenia przykładnego życia, nie szczędząc własnej chwały i dobroci” (2 List Piotra 1,3);
- „Mając więc Chrystusa, posiadasz, wszystko, a poprzez zespolenie z Nim jesteś przepełniony Bogiem. On jest najwyższym władcą, stoi ponad wszelką inną zwierzchnością” (List do Kolosan 2,10);
- „Albowiem sam Bóg poprzez swoje działanie wzbudza w tobie, chęć posłuszeństwa, a także pomaga ci wypełnić to, czego od ciebie oczekuje” (List do Filipian 2,13).

Niezależnie od tego, co zrobiłeś, jak się czujesz, czy przez co przeszedłeś, masz absolutnie wszystko, czego potrzebujesz, dzięki poznaniu Chrystusa. Nie jesteś wybrakowany. Jesteś kompletny w Nim i wszystko możesz w Nim! (List do Filipian 4,13). Nawet teraz Bóg daje ci pragnienie i moc do robienia tego, co przynosi Mu radość. Inaczej mówiąc, jesteś i zawsze będziesz dość dobry.

Jeśli kiedykolwiek zaczniesz wątpić, zachęcam cię, byś wypowiadał to Słowo, bo zawiera prawdę, która będzie cię osłaniać: „Każde słowo Pana jest prawdziwe. On jest tarczą dla tych, którzy mu ufają”(Księga Przysłów 30,5). Chonda konkluduje: „Wiem, że sprostam wszystkiemu, co mi przyniesie życie dzięki krwi Chrystusa. Dzięki temu, co On uczynił na krzyżu, by nam udowodnić, że jesteśmy wystarczająco cenni, by za nas umrzeć”. Chwała Panu! Niech Bóg błogosławi twój dzień, żyj w Jego zwycięstwie!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...