Jesteś doskonały w Chrystusie!

18 lutego 2018

Dzisiaj Bóg chce przypomnieć ci, że widzi ciebie doskonałym w Chrystusie! Nie tylko postanowił, że nie będzie wspominał twoich grzechów, ale On je po prostu ... wymazał. (Kolosan 2,14)
Więc, nawet gdyby chciał się im znowu przyjrzeć, już ich nie znajdzie. (Hebrajczyków 10,17)
 

Twoje grzechy nie zostały po prostu ukryte, schowane pod czystym strojem. Nie!
W Chrystusie stałeś się Bożą sprawiedliwością.
Biblia mówi: "Jedną bowiem ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, których uświęca." [prowadząc każdego wierzącego do duchowej dojrzałości]”. Hebrajczyków 10,14
Doskonały w Nim... na zawsze....  

Od dnia w którym przyjąłeś Jezusa aż przez całą wieczność, jesteś doskonały.  

I nie ma to nic wspólnego z twoimi zdolnościami, talentami czy dobrymi uczynkami.... Nie, to Jezus wziął wszystkie twoje grzechy na Siebie na krzyż i w zamian okrył cię swoją doskonałością, Swoim strojem bez skazy i plam. Czyż nie rozsadza cię teraz ogromna wdzięczność dla Niego! Ty i ja, jesteśmy doskonali, nawet w naszej ludzkiej niedoskonałości, ponieważ Jezus dał nam Swoją doskonałość. Cała chwała należy się Bogu!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...