Jesteś głodny? Posil się!

7 kwietnia 2021

Biblia mówi nam, że Boże Słowo jest naszym pokarmem. Jezus powiedział: „Jest napisane: Człowiekowi do życia potrzebny jest nie tylko chleb, ma on się też posilać każdym słowem pochodzącym z ust Boga” (Ewangelia Mateusza 4,4).
Słowo Boga jest po to, by – podobnie jak ziemski pokarm – zaspokoić jedną z naszych podstawowych potrzeb. Jest po to, by odnawiać naszą energię. Zasadniczo jest dla naszego dobra. Jeśli jesteś dzisiaj głodny Boga – zjedz wyśmienite śniadanie! Zjedz Jego Słowo, a będziesz zaspokojony! Jego Słowo odżywia nas dogłębnie. Kiedy czujemy się zniechęceni, Jego Słowo zachęca nas i podnosi. Kiedy tracimy nadzieję, Jego Słowo przywraca ją, dając nam powód, by wierzyć w zwycięstwo i lepszą przyszłość. A kiedy odczuwamy pustkę, tracimy poczucie celu, Jego Słowo nadaje naszemu życiu sens.

O tym napisała do nas Sini z Indii:
Jestem bardzo wdzięczna za te rozmyślania. Moja wiara w Jezusa Chrystusa wzrosła i teraz codziennie czekam na Boże Słowo. Bóg mówi do mnie każdego dnia. Teraz wierzę, że Bóg ma dla mnie cel. Bóg jest ze mną zawsze. Każdego dnia troszczy się o mnie. Jestem bezpieczna w Jego rękach. Dziękuję bardzo za modlitwy.

Pozwól, by Jego Słowo cię nasyciło. Niech ono dzisiaj cię odnowi! Tak jak napisała Navini:
Pismo Święte jest dla mnie błogosławieństwem i zachętą, a „Cuda każdego dnia” mobilizują mnie w codziennym życiu pełnym wzlotów i upadków.

Chciałbym zakończyć ten e-mail zaproszeniem do zastanowienia się nad fragmentem Psalmu 119 (w. 9-18):
„Jak młody człowiek zdoła zachować w czystości swe życie?
Przez to, że będzie przestrzegał Twego Słowa.
Szukam cię całym sercem – spraw, bym nie odstąpił od Twoich przykazań.
W moim sercu przechowuję Twe słowa, aby nie zgrzeszyć przeciwko Tobie.
Błogosławiony jesteś Ty, Panie, naucz mnie Twoich ustaw!
Swymi wargami ogłaszam wszystkie rozstrzygnięcia Twoich ust.
Cieszę się z drogi wytyczonej przez Twe postanowienia, tak jak z wielkiego bogactwa.
Pragnę rozmyślać o Twoich poleceniach i rozważać Twe ścieżki.
Rozsmakowuję się w Twoich ustawach – nie zapominam Twojego Słowa.
Okaż wspaniałomyślność swemu słudze, abym żył i przestrzegał Twego Słowa!
Otwórz moje oczy, abym podziwiał niezwykłość Twego Prawa”.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...