Jesteś nowym stworzeniem!

17 lutego 2021

Przyjacielu, jestem pewien, że znasz cały proces przemiany gąsienicy w motyla. To jedna z naturalnych, najbardziej fascynujących transformacji. Wszystko zaczyna się od maleńkiej larwy, z której powstaje gąsienica, która tworzy dla siebie tymczasowy domek. Patrząc z zewnątrz, mogłoby się wydawać, że w tym domku nic się nie dzieje. Jakby wszystko zamarło: brak ruchu, brak jakichkolwiek odgłosów… Mija wiele dni i nagle życie rozrywa i opuszcza kokon. Para wspaniałych skrzydeł wzbija się w niebo, wzbogacając piękno stworzenia.

Czy wiesz, że gdyby ktoś próbował pomóc motylowi i otworzył kokon, przyczyniłby się do jego śmierci? To właśnie proces zmagania się podczas przepoczwarzania z poczwarki pozwala motylowi wykształcić mocne skrzydła, które będą mogły oprzeć się naturalnym zjawiskom, takim jak wiatr, deszcz i wszystko, co napotka. Ten kluczowy proces przemiany jest nieunikniony i niezbędny w formowaniu się nowego stworzenia. Przyjacielu, twoim kokonem jest serce Boga: Jego obecność, Jego miłość. Tam, w ukrytym miejscu, Duch Święty mówi do ciebie, uczy cię i wzmacnia.
Bóg przygotowuje cię do życia niczym nieograniczonego, pełnego łaski i siły, naznaczonego odciskami Jego śladów i pieczęcią Jego zwycięstwa:
- nad śmiercią (1 List do Koryntian 15,55-58),
- nad chorobą (Księga Izajasza 53,5),
- nad kłopotami i obawami,
- nad tym wszystkim, co powstrzymuje cię od życia w pełnej wolności i radości!

To Jego zwycięstwo określa dzisiaj twoją przyszłość!
Jesteś stworzony do lepszego życia i jest Ktoś, kto pomoże ci przejść przez proces transformacji. Zachęcam do posłuchania piosenki „Chain Breaker” (Łamiący kajdany) w wykonaniu Zacha Williamsa. „Jeśli idziesz tą samą starą drogą kolejny raz
Jeśli słyszysz ten sam znany głos
opowiadający te same stare kłamstwa
Jeśli kolejny raz próbujesz wypełnić pustkę w środku
Jest lepsze życie
Jest lepsze życie”.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...