Jesteś nowym stworzeniem!

18 sierpnia 2017

Przyjacielu, jestem pewien, że znasz cały proces przemiany gąsienicy w motyla. To jedna z naturalnych, najbardziej fascynujących transformacji. Wszystko zaczyna się od maleńkiej larwy, z której powstaje gąsienica... gąsienica, która tworzy dla siebie tymczasowy domek. Patrząc z zewnątrz mogłoby się wydawać, że w tym domku nic się nie dzieje. Jakby wszystko zamarło, brak ruchu, brak jakichkolwiek odgłosów ... a jednak nie bez życia... Mija wiele dni i nagle, życie wybucha i opuszcza kokon. Para wspaniałych skrzydeł wzbija się w niebo wzbogacając piękno stworzenia.  

Czy wiesz, że jeśli ktoś chciałby pomóc motylowi i otworzył kokon, przyczyniłby się do jego śmierci? To właśnie proces zmagania się podczas przepoczwarzania z poczwarki pozwala motylowi wykształcić mocne skrzydła, które będą mogły oprzeć się naturalnym zjawiskom, jak wiatr, deszcz, i wszystkiemu co napotka podczas swojego życia. Ten kluczowy proces przejścia od "poczwarki" jest nieunikniony i niezbędny w formowaniu się nowego stworzenia. Przyjacielu, twoim kokonem jest serce Boga, Jego obecność, Jego miłość. Tam, w ukrytym miejscu, Duch Święty mówi do ciebie, uczy cię i wzmacnia cię.  

Bóg przygotowuje cię do życia, niczym nie ograniczonego, pełnego łaski i siły, życia naznaczonego odciskami Jego śladów i pieczęcią Jego zwycięstwa...
Jego zwycięstwa nad śmiercią (1 Koryntian 15,55-58)
Jego zwycięstwa nad chorobą (Izajasz 53,5)
Jego zwycięstwa nad kłopotami i obawami
Jego zwycięstwa nad tym wszystkim co powstrzymuje cię od życia w pełnej wolności i radości!
 

To Jego zwycięstwo określa dzisiaj twoją przyszłość!  

Dziękuję, że żyjesz,

Powrót do archiwum...