Jesteś poszukiwany

25 marca 2021

Bóg miłości poszukuje dzisiaj obiektu swojej wielkiej miłości... ciebie: „Będę szukał zgubionej, zawracał odpędzoną, opatrywał zranioną, będę wzmacniał chorą” (Księga Ezechiela 34,16).
Jezus nigdy się nie męczy mówieniem do ciebie, wołaniem cię, pukaniem do drzwi twojego serca, ponieważ bardziej niż cokolwiek innego chce, byś był Jego na zawsze.

On pragnie...
- byś doświadczał doskonałej z Nim społeczności – „Bóg zaś, który powołał was do wspólnoty ze swoim Synem, naszym Panem Jezusem Chrystusem, jest wierny” (1 List do Koryntian 1,9);
- by twoje życie było pełne Jego światła i siły – „Bo u Ciebie jest źródło życia, w Twoim świetle oglądamy światło” (Psalm 36,10);
- by twoje serce zostało odnowione, wzmocnione i uleczone – „To On przebacza twoje winy, On leczy wszystkie twe choroby. On wykupuje od zguby twoje życie, On wieńczy cię łaską i współczuciem. On nasyca dobrem twą codzienność, tak że twoja młodość odnawia się – jak u orła” (Psalm 103,2-5).
Tak, On chce zmienić twoje życie, dotknąć twojej duszy i uczynić cię mocnym, zakot-5wiczonym w Nim, związanym z Nim.
Proszę, pozwól Bogu, który cię szuka, się odnaleźć.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...