Jesteś wolny!

19 kwietnia 2021

Wolność!
To triumfalny okrzyk dzielnych wojowników po ostatecznym pokonaniu wroga i wyzwoleniu swojego kraju.
Wolność!
To również radosny okrzyk twojego nastolatka, kiedy dostaje zgodę na wyjście w piątkowy wieczór. Każdy z nas pragnie wolności. Głęboko w środku każdy z nas chce być wolny:
- od opinii innych,
- od nałogów,
- od tego, co zniewala duszę,
- by robić to, do czego został powołany.

To uczucie, wspólne dla wszystkich ludzi, jest całkiem normalne. Bóg stworzył nas z głęboką potrzebą bycia wolnymi. On stworzył nas nie po to, byśmy żyli w niewoli kogoś lub czegoś, ale byśmy byli wolnymi ludźmi.

Większość z nas nie jest skuta prawdziwymi łańcuchami, a jednak zbyt często podobne kajdany zniewalają nasze serca i nasze myśli. Tylko Jezus może nas oswobodzić z tych łańcuchów. „Dlatego Bóg szczególnie Go wywyższył i obdarzył imieniem znaczącym więcej niż wszelkie inne” (List do Filipian 2,9).

W imieniu Jezusa, niech wszystko, co cię zniewala i więzi, zostanie teraz zniszczone! Jesteś wolny! W Jezusie jesteś prawdziwie wolny! (zobacz: Ewangelia Jana 8,36).

Posłuchajmy niesamowitej pieśni „I Am Free” (Jestem wolny)  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...