Jezus – człowiek pasji

18 września 2020

Zbawiciel świata o łagodnym i pokornym sercu potrafił też pokazać swoją inną stronę, kiedy była taka potrzeba. Czy wiesz, o jakiej historii w Biblii myślę?
„Następnie przyszli do Jerozolimy. Gdy wszedł do świątyni, zaczął wyganiać tych, którzy w niej sprzedawali i kupowali, poprzewracał stoły wymieniających pieniądze oraz stragany sprzedawców gołębi. Nie dopuszczał też, aby ktoś przeniósł przez świątynię jakikolwiek sprzęt, a w swoim nauczaniu zwracał im uwagę: Czy nie zostało napisane: Mój dom będzie nazwany domem modlitwy przez wszystkie narody? A wy zrobiliście z niego jaskinię zdzierców” (Ewangelia Marka 11,15-17).

Jezus potrafił również z siłą i pasją wyrazić swój gniew i niezadowolenie wobec tych, którzy nie uszanowali domu Jego Ojca; skręcił nawet bicz, by ich przegonić (Ewangelia Jana 2,15).
Oburzała Go nieuczciwość sprzedawców i wymieniających pieniądze, którzy bezpośrednio znieważali Jego Ojca (Psalm 69,10). Pochłaniała Go żarliwość o Jego dom, który został obrócony w jaskinię zdzierców (Ewangelia Jana 2,17). Jezus cierpiał z powodu tej sytuacji i wyraził to z wielką pasją. Słowo pasja pochodzi od łacińskiego „passio”, co oznacza „cierpieć”. Pasja jest zatem cierpieniem, później tym słowem opisywano mękę Jezusa na krzyżu.

Zauważyłeś, że Jezus z wielką pasją oddawał się swojej misji? Jezus, Zbawiciel świata, swoją rolę potraktował poważnie. Nie był ani bierny, ani słaby, ale całym sercem i z wielką gorliwością angażował się we wszystko, co robił – kiedy uzdrawiał, uwalniał i kiedy nauczał.
Jezus kocha cię bardzo mocno. Trzymaj się zawsze blisko Niego i odpowiedz na Jego miłość, kochając Go coraz mocniej.
Niech Bóg cię błogosławi!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...