Jezus Go objawił…

15 lutego 2020

Kontynuujemy naszą podróż przez karty wspaniałej książki Serce Ojca.
Wielu z nas doświadczyło bólu z powodu braku ojca, ponieważ odszedł od rodziny lub zmarł przedwcześnie. W związku z tym nie potrafimy przyjąć miłości Boga, który nazywa siebie naszym Ojcem. Zaś tylko Jego miłością możemy zostać uleczeni. Bóg Ojciec objawił siebie, posyłając Jezusa na ziemię. Jezus tak o tym mówił: „Skoro Mnie znacie, poznacie i mojego Ojca; od teraz też Go znacie – i zobaczyliście Go” (Ewangelia Jana 14,7) .

Każdym razem, kiedy spotykasz się z Jezusem, spotykasz się z Bogiem Ojcem. Wszystko, czego dokonał Jezus, było wypełnieniem woli Tego, który Go posłał – Ojca – i pokazało nam Jego serce. Wspaniałym przykładem może być historia cudzołożnej kobiety, w której obronie Jezus stanął. Podniósł ją z miłością, nie potępił, ale przebaczył. Sam Jezus, który ofiarował swoje życie, byśmy na nowo mogli nawiązać relację z Ojcem, jest niezrównanym przykładem Bożej wielkiej miłości, jaką ma do ciebie. Zbliż się bez obaw do Boga, który chce być twoim Ojcem. Nie zapominaj tych wszystkich sytuacji, kiedy mogłeś doświadczać Boga w działaniu, kiedy obdarowywał cię pokojem, leczył twoje zranienia. On chce być dla ciebie Ojcem, dzisiaj i każdego dnia.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...