Jezus jest mocnym Bogiem!

19 grudnia 2020

Dzisiaj odkryjemy kolejne imię Syna Bożego, o którym mówi Jego Słowo. „Oto narodziło się Dziecko! Syn został nam dany! Nazwą Go (...) Bóg Mocny” (Księga Izajasza 9,5).

Bóg zna zarówno twoje silne strony jak i słabości. On wie, że trzeba cię chronić i bronić, jak zamku w czasie oblężenia przez wroga. On wie, że nie zawsze potrafisz być silny, i dlatego On jest mocny, potężny dla ciebie.

W jakich dziedzinach życia czujesz się słaby?
Czy potrzebujesz Boga, by odnowił twoje fizyczne siły? On obiecał to uczynić: „Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości” (Księga Izajasza 40,29).
Czu potrzebujesz zachęty i emocjonalnego wsparcia? Bóg może to dla ciebie uczynić: „Przyjdź do mnie, ty, który jesteś zapracowany i przeciążony, Ja ci zapewnię wytchnienie” (Ewangelia Mateusza 11,28).
Żyjesz w strachu o przyszłość, swoją lub twoich dzieci? Mocny Bóg mówi: „Ja jestem z tobą, aby cię wybawiać i ratować – oświadcza Pan” (Księga Jeremiasza 15,20).

Twój Bóg jest potężnym Bogiem!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...